garantievermogen NHG

Het garantievermogen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is in het eerste kwartaal van 2020 toegenomen tot € 1,46 miljard. Dit is een stijging van 1,7% ten opzichte van eind 2019.

Daarmee biedt het fonds naar eigen zeggen woningeigenaren een stevig vangnet als dat nodig is. Daarnaast ziet NHG een forse toename in het aantal huishoudens dat de woning heeft verduurzaamd. In de eerste drie maanden van 2020 nam dit met 39% toe ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

De stijging van het garantievermogen wordt volgens NHG in de eerste plaats veroorzaakt door een toename van het aantal nieuwe garanties waar borgtochtprovisie-inkomsten uit voortkomen. Een tweede oorzaak is het beperkte aantal verliesdeclaraties in combinatie met het relatief lage gemiddelde uitgekeerde verliesbedrag. “De opbouw van het garantievermogen is bedoeld om in de toekomst, ook onder ongunstige conjuncturele omstandigheden, woningbehoud te realiseren en een vangnet te bieden bij problemen”, aldus het fonds.

Lees ook: NHG onverminderd populair

Extra ondersteuning sinds begin coronacrisis

De coronacrisis heeft sinds de laatste maand van het eerste kwartaal invloed op de Nederlandse economie. De mate waarin dit het geval is, is nu echter nog onzeker en ook nog niet in de huidige cijfers terug te zien. Sinds de aanvang van de coronacrisis biedt NHG woningeigenaren extra ondersteuning.

52% minder verliesdeclaraties

Het afgelopen kwartaal ontving het fonds slechts 58 verliesdeclaraties van geldverstrekkers. Dat is 52% minder dan het aantal in het eerste kwartaal van 2019. Deze afname hangt vooral samen met de stijging van de huizenprijzen.

In het eerste kwartaal van 2020 nam het aantal NHG-garanties met 12% toe ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. In totaal sloten 28.900 huishoudens in het eerste kwartaal van dit jaar een hypotheek met NHG af.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Meer NHG-aanvragen voor verduurzamen woning

“Sinds de tweede helft van 2019 zien we een stijging van het aantal huishoudens dat een woningverbetering financierde met NHG, zoals het herstel van achterstallig onderhoud en het treffen van energiebesparende voorzieningen. In de eerste drie maanden van 2020 nam dit aantal met 39% toe ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. De verschillende initiatieven van de overheid, financiële dienstverleners en overige belangenorganisaties, lijken eigenaren in toenemende mate te bewegen tot het verduurzamen van de eigen woning. NHG blijft zich ook in de toekomst inzetten om de woningmarkt verder te verduurzamen.”

Lees ook: EIB: ondersteun starterslening en verhoog NHG-grens