NHG-kostengrens 2021

De NHG-kostengrens stijgt in 2021 naar 325.000 euro. Dit jaar ligt die nog op 310.000 euro. NHG voert bovendien een nieuwe kostengrensmethodiek om bij te dragen aan een stabielere woningmarkt.

De huidige methodiek om de kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) te berekenen, is gebaseerd op de gemiddelde koopsommen in de afgelopen drie maanden. De nieuwe NHG-kostengrens is gebaseerd op de gemiddelde koopsommen over een periode van 39 maanden, vermeerderd met een correctiefactor om aan te sluiten bij de gemiddelde huizenprijs in het betreffende jaar. De kostengrens zal zich zo gelijkmatiger ontwikkelen dan voorheen en draagt hierdoor bij aan een stabielere woningmarkt, meldt het NHG.

De NHG-kostengrens stijgt per 1 januari 2021 naar 325.000 euro. Als energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd is de grens 6% hoger, namelijk 344.500 in plaats van 328.600 euro in 2020.

Lees ook: NHG onverminderd populair

NHG-premie blijft 0,7% 

Woningkopers betalen in 2021 voor het afsluiten van NHG 0,7% over de hoogte van hun hypotheek, net als in 2020. Zoals vorig jaar aangegeven streeft NHG ernaar dit niveau de komende jaren vast te houden.

Arjen Gielen en Carla Muters, Raad van Bestuur NHG: “Door de stabielere kostengrens en premie draagt NHG bij aan een gezondere woningmarkt. We zetten ons in voor verantwoorde woonfinanciering door meer consumenten toegang te geven, processen te verbeteren, te helpen met woningbehoud en een vangnet te bieden. Het fonds achter NHG is voldoende robuust om de risico’s die NHG overneemt van geldverstrekkers en consumenten, op te vangen.”

De NHG-premie en kostengrens zijn vastgelegd in de Voorwaarden & Normen, die NHG uiterlijk 1 november publiceert en per 1 januari 2021 ingaan.

 

NHG heeft € 1,46 miljard in kas