hypotheek starters

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is onverminderd in trek bij woningeigenaren. Zeven op de tien nieuwe hypotheken die in Nederland onder de kostengrens worden afgesloten, zijn met NHG. Dat blijkt uit het jaarverslag van de organisatie, dat op 3 juni verscheen. In 2019 was het aantal nieuwe garanties met 120.445 ruim 8 % hoger dan in 2018.

De coronacrisis lijkt vooralsnog geen grote invloed te hebben. Het aantal garanties ligt momenteel op het niveau van vorig jaar en ook de dalende trend van het aantal ontvangen verliesdeclaraties zet zich tot op heden voort.

Nieuwe garanties

Er zijn in 2019 120.445 nieuwe garanties bijgeschreven. Dat is ruim 8 % hoger dan in 2018. Deze toename deed zich vooral voor in Almere (+9%), waar in eerdere jaren juist een behoorlijke afname was te zien. Ook grote gemeenten buiten de Randstad laten groeicijfers zien, zoals Eindhoven (+9 %), Enschede (+14 %) en Apeldoorn (+21 %).

In Den Haag (-6%), Rotterdam (-1 %) en Amsterdam (-2%) was juist sprake van een afname. Dit heeft te maken met de sterke prijsstijging van koopwoningen, waardoor er in deze steden minder woningen onder de NHG-kostengrens te koop stonden.

Van het totaal aantal nieuwe garanties hadden er 88.940 betrekking op hypotheekgaranties voor de financiering bij aankoop van een woning (ten opzichte van 88.552 in 2018). Daarnaast zijn 31.505 overige garanties geregistreerd (2018: 22.894). Dit kunnen bijvooreeld garanties zijn bij verbetering van de individuele consumentsituatie, voor kwaliteitsverbetering, bij energiebesparende maatregelen en in geval van restschuldfinanciering. Het totaal gegarandeerde bedrag van alle verstrekte leningen met NHG komt in 2019 uit op €22,6 miljard (2018: 19,9 miljard).

Verduurzamen

In het jaarverslag valt eveneens te lezen dat het gemiddelde hypotheekrentevoordeel dat geldverstrekkers bieden voor een NHG-lening met de maximale loan-to-value (LTV), per eind 2019 0,45 procentpunt bedroeg en daarmee in lijn ligt met 2018.

Sinds de tweede helft van 2019 ziet NHG een stijging van het aantal huishoudens dat een woningverbetering financierde met NHG, zoals het herstel van achterstallig onderhoud en het treffen van energiebesparende voorzieningen.

Verliesdeclaraties

Naast de reguliere werkzaamheden startte NHG samen met geldverstrekkers een pilot om bij relatiebeëindiging vaker woningbehoud te realiseren. Hierdoor is bij 740 consumenten de verkoop van de woning voorkomen.

Het aantal verliesdeclaraties daalde in 2019 met 62% ten opzichte van 2018. Er deden 384 huishoudens een beroep op NHG vanwege een onvermijdelijke verkoop van hun woning met verlies. In 2018 waren dat er nog 1.006 en in 2014, het zwaarste jaar van de vorige crisis waren het er 4.799. NHG honoreerde 93,8% van de verliesdeclaraties geheel of gedeeltelijk. In 2019 bedroeg het gemiddeld uitgekeerde verliesbedrag 14.756 euro (2018: 18.008).