business-1989130_1280_0

De aan de gemiddelde huizenprijs gekoppelde kostengrens voor NHG (Nationale Hypotheek Garantie) stijgt met ingang van 1 januari van €290.000 naar €310.000. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6% hoger, namelijk €328.600.

Op 20 september heeft het Kadaster de gemiddelde koopsom in de maand augustus gepubliceerd. Op basis daarvan heeft NHG de kostengrens voor het jaar 2020 vastgesteld.

Sinds 2017 is de kostengrens voor NHG-hypotheken gekoppeld aan de gemiddelde koopsommen van aangekochte woningen in de maanden juni, juli en augustus van het voorafgaand jaar. Dit jaar zijn deze bedragen respectievelijk €301.736 (juni), €309.689 (juli) en €316.183 (augustus). Daarmee kwam het gemiddelde uit op €309.203. De kostengrens is het dichtstbijzijnde gehele bedrag dat deelbaar is door €5.000, dus €310.000.Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6% hoger, namelijk €328.600.

Stabiliserend effect

“Hiermee loopt de kostengrens weer in de pas met de gemiddelde woningwaarde”, zegt NHG-bestuurder Arjen Gielen. “Dat is een positieve ontwikkeling, met name voor starters. We doen er recht mee aan de gestegen woningprijzen, maar tegelijk willen we voorkomen dat we de huizenprijzen aanwakkeren. Samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoeken we of we een systematiek kunnen ontwikkelen die bijdraagt aan een nog stabielere kostengrens en borgtochtprovisie. In zowel tijden van economische voor- als  tegenspoed.”

Energiebesparende voorzieningen

Voor de investering in energiebesparende maatregelen kan een hypotheek aangevraagd worden tot maximaal 106% van de waarde van de woning, in plaats van maximaal 100%. Denk bijvoorbeeld aan de isolatie van spouwmuren of het dak of de vervanging van de CV-ketel. Deze extra financieringsruimte wordt ook meegerekend in de kostengrens.

Oversluiten

Het oversluiten van een lening zonder NHG naar een hypotheek met NHG is vanaf 2020 niet meer mogelijk als de woningwaarde boven de kostengrens ligt. Op dit punt zullen de voorwaarden en normen vanaf 2020 worden aangepast.

Bron: NHG