maximaal leenbedrag
Vanwege de gestegen kosten voor huishoudens, adviseert het Nibud de maximale leennormen voor een hypotheek te verlagen. - Foto: Canva

De hoogte van de maximale hypotheek moet volgend jaar omlaag. Dat staat in een advies dat het Nibud binnenkort aanbiedt aan het ministerie van Financiën. Het leenbedrag moet lager omdat huizenkopers steeds meer geld kwijt zijn aan energie en levensonderhoud.

Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) is bezig een advies af te ronden aan het ministerie van Financiën over de leennormen voor 2023. De strekking van dat advies wordt om de leennormen naar beneden bij te stellen. De hoge energieprijzen en gestegen inflatie wegen daarbij zwaar mee.

De hoogte van de maximale leennorm is nog niet vastgesteld, schrijft het Parool. Volgens onderzoeker Marcel Warnaar van het Nibud is het instituut dit nog aan het berekenen. Op 1 oktober biedt het Nibud het advies aan het ministerie aan.

Lagere leennormen door minder koopkracht

Bij het vaststellen van de normen neemt het Nibud normaal gesproken het gemiddelde over de afgelopen vier jaar, maar dat is nu anders. In de berekening nemen de onderzoekers dit jaar de dalende koopkracht en stijgende inflatie mee. “De koopkracht gaat dit jaar en volgend jaar achteruit, dus de verwachting is wel dat de leencapaciteit naar beneden gaat”, aldus Warnaar.

Hypotheekrente naar 4,5%

De hypotheekrente stijgt intussen en ook dat zorgt voor minder leenmogelijkheden. Nadat in juli korte tijd sprake was van een daling, is de stijgende lijn weer ingezet, schrijft De Hypotheker. Gemiddeld is de rente voor een hypotheek zonder NHG die voor 20 jaar wordt afgesloten, gestegen van 1,92% begin dit jaar naar 4,56% in september.

De hypotheekrente volgt de kapitaalmarktrente en die gaat sinds begin augustus weer omhoog. Zodoende is de verwachting dat de hypotheekrentes niet snel weer zullen dalen.

‘Huizenprijzen lastig te voorspellen’

Een lagere leencapaciteit leidt vermoedelijk tot dalende huizenprijzen, maar volgens hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer is dat niet zeker. “Het is nog nooit zo moeilijk geweest om te voorspellen wat de huizenprijzen gaan doen”, zegt hij in het Parool. Volgens Boelhouwer zullen strengere leennormen er in elk geval wel toe leiden dat het voor sommige huizenzoekers vrijwel onmogelijk wordt om nog een woning te financieren.

Rabobank: beperkte daling huizenprijzen in 2023

De Rabobank geeft in zijn laatste Kwartaalbericht aan voor volgend jaar rekening te houden met een beperkte daling van de huizenprijzen. De onderzoekers verwachten niet dat dit tot een grote crisis leidt zoals die tussen 2008 en 2013, toen de woningprijzen sterk daalden. Naar aanleiding van die crisis zijn maatregelen genomen waardoor kopers minder risicovol kunnen lenen en bovendien is de markt nu krapper, aldus de economen.