piushaven

Uitgaande van een laag groeiscenario kan bijna 80 procent van de behoefte aan extra woningen binnenstedelijk worden opgevangen. Dit schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving in de studie ‘Transformatiepotentie: woningbouwmogelijkheden in de bestaande stad’.

Uitgaande van een laag groeiscenario kan bijna 80 procent van de behoefte aan extra woningen binnenstedelijk worden opgevangen. Dit schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving in de studie ‘Transformatiepotentie: woningbouwmogelijkheden in de bestaande stad’.

Het plaatje pakt anders uit bij een hoog groeiscenario: dan kan slechts 35 procent van de totale woningbehoefte binnenstedelijk worden opgevangen. Daarbij zit de potentie vooral in de transformatie van on(der)benutte terreinen, en veel minder in de transformatie van huidige leegstaande panden. De cijfers verschillen sterk per regio. De studie onderzocht wat de mogelijkheden voor woningbouw zijn binnen de stad, afgezet tegen de regionale woningbehoeften tussen nu en 2050.

Onvoldoende ruimte

In sommige regio’s bieden de huidige on(der)benutte panden en terreinen zowel in het hoge als het lage groeiscenario onvoldoende ruimte om de volledige vraag in bestaand stedelijk gebied op te vangen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de regio’s Amsterdam en Den Haag – twee regio’s met een hoog aandeel in de nationale woningbehoefte – maar ook voor de regio’s Zaanstreek en Arnhem/Nijmegen.

Voldoende ruimte

Voor andere regio’s spelen deze problemen niet: hier is er zowel in het hoge en het lage groeiscenario voldoende ruimte om de volledige vraag in on(der)benutte panden en terreinen in bestaand bebouwd gebied op te vangen. Dit is het geval in een aantal perifere en krimpregio’s zoals Zeeland, Noordoost-Groningen en Limburg.

Gemengd beeld

In relatief veel regio’s ontstaat een gemengd beeld. Daar is in het lage groeiscenario wel voldoende ruimte om de vraag tot 2050 binnenstedelijk op te vangen, maar in het hoge groeiscenario niet. Dit is bijvoorbeeld het geval in regio’s zoals Midden- en Oost-Brabant, de Veluwe, Utrecht en Rijnmond.

Landsdekkend

Uit de studie blijkt dat de meeste potentie zit in de transformatie van on(der)benutte terreinen. De PBL-studie heeft dit voor het eerst landsdekkend berekend. Tot nu toe bleef dit in het debat meestal onderbelicht, omdat de blik vooral op transformatie van panden is gericht. Vooral ‘onderbenutte’ bedrijventerreinen die ook geschikt zijn voor woningbouw, dragen bij aan de transformatiepotentie van de bestaande stad.

Bron: pbl.nl

Beeld: transformatiegebied Piushaven in Tilburg