passende woning

Woningen industrieel renoveren tot ‘nul-op-de-meter’ biedt de beste verhouding tussen kosten en baten, blijkt uit een onderzoek van Stroomversnelling. De baten zijn de in de toekomst vermeden energielasten door onder meer isolatie en warmteterugwinning.

In het rapport ‘Nul-op-de-meter, prijsontwikkeling 2015-2030’ worden de kosten en baten van ‘nul-op-de-meter’-renovaties (NOM) vergeleken met die van traditionele label B-renovaties. Daar waar de investeringen in label B-renovaties sinds 2015 fors zijn gestegen, is de prijsontwikkeling voor de NOM-aanpak beduidend gunstiger verlopen. Na een prijsstijging is er op dit moment, gemiddeld genomen, een lichte prijsdaling zichtbaar.

Extra hypotheekruimte

De voor het rapport ondervraagde marktpartijen verwachten dat de kostprijs van een NOM-renovatie in de periode 2019 – 2030 nog met circa 30 procent kan dalen.
Een van de positieve effecten is de daling van de energielast naar circa €0,-. Dit biedt grote investeringsruimte voor zowel woningcorporaties via de energieprestatievergoeding (EPV) als voor particuliere woningeigenaren via extra hypotheekruimte.

Energie besparen

Overigens kunnen woningeigenaren ook in een niet-NOM-woning vaak nog veel doen om de energierekening omlaag te brengen. Door bijvoorbeeld slim te verwarmen, zuinig om te gaan met warm water en te besparen op verlichting. Verlichting heeft het grootste aandeel in het energieverbruik van Nederlandse gezinnen, namelijk 14%.

Van gloeilamp naar led

Om te besparen op verlichting is overstappen op led aan te raden. De ledlamp is speciaal ontworpen om energie om te zetten in licht terwijl bij gloeilampen het licht eerder een gunstig bijproduct is van de warmteontwikkeling. Daarbij hebben ledlampen ook een langere levensduur dan andere lichtbronnen: een gemiddelde ledlamp geeft zo’n 50.000 lichturen, terwijl dat voor een TL-lamp 20.000 lichturen is en een halogeenlamp zelfs maar 2.000.
Wie nog gloei- of spaarlampen heeft en wil overstappen naar ledverlichting, kan kiezen voor ledlampen e27. Deze lampen passen in de bestaande fitting van gloei- en spaarlampen.

Bron: Stroomversnelling, Hetkanwel.nl, Milieu Centraal