verkoop van nieuwbouwwoningen

De verkoop van nieuwbouwwoningen zal in 2020 eerder slechter worden dan beter. Dat stelt NVB Vereniging voor Ontwikkelaars & bouwondernemers (NVB Bouw).

De verkoop van nieuwbouwwoningen liet al een dalende trend zien door de stikstofproblematiek, maar dit neemt waarschijnlijk verder toe. Door de coronacrisis neemt de onzekerheid bij consumenten toe en vertraagt de afgifte van bouwvergunningen. NVB meldt dat veel bouwprojecten stilliggen en waarschuwt dat er na de crisis een achterstand zal zijn.

Dit terwijl de woningnood alleen maar toeneemt. De komende drie jaar moet een stad groter dan Rotterdam, Utrecht en Groningen bij elkaar opgeteld gebouwd worden om in 2022 geen woningtekort meer te hebben. Dit schrijft NVB Bouw in de nieuwste Thermometer Koopwoningen, de halfjaarlijkse rapportage. In totaal zijn dat 625.000 woningen.

Nieuwbouw te duur?

Nieuwbouwwoningen zijn steeds groter en relatief duurder geworden. Hierdoor kan een steeds grotere groep mensen geen nieuwbouwhuis meer kopen. Hoewel de markt voor bestaande koopwoningen overkookt, daalde de verkoop van nieuwbouwwoningen in 2019 met 12%. Dit is de grootste daling in de verkoop van nieuwbouwwoningen sinds 2012. Deze daling is vooral het gevolg van forse prijsstijgingen: een nieuwe eengezinswoning kost nu gemiddeld €383.000. De gemiddelde prijs van een nieuwbouwappartement bedroeg in 2019 maar liefst €427.000. Dat is 19% duurder dan in 2018. Deze krappe en dure woningmarkt maken het voor de consument uitdagend om een geschikte woning te vinden, zegt NVB Bouw.

Taak overheid

Het Rijk zou daarom de regie moeten pakken. Volgens NVB Bouw kan de ontwikkeling van een landelijke woningbouwdoelstelling, die lagere overheden invullen, een goede oplossing zijn. “Helder beleid gericht op de lange termijn zorgt voor een stabiele bouwstroom, zodat woningbouwers kunnen innoveren”, aldus woningmarktonderzoeker Jannes van Loon. Door slechts 2% van de onbebouwde ruimte in Nederland aan te wijzen voor woningbouw en natuurontwikkeling, ontstaat er ruimte voor 1.400.000 woningen én 25.000 hectare nieuwe natuur. Gemeenten hebben bovendien nog erg veel grondposities in eigendom, waar ze met gemak 820.000 woningen kunnen laten bouwen.

Bijdrage woningbouwers

“De sector moet ook zelf kijken wat ze kan doen om de problemen op te lossen”, aldus Van Loon. De woningmarktonderzoeker van roept bedrijven op om juist meer goedkopere koopwoningen te bouwen. “In de huidige markt laten te veel woningbouwers zich verleiden om vooral dure, ruime woningen te bouwen. Dit is begrijpelijk gezien de hoge grondprijzen, maar ook risicovol. Er is maar een beperkte groep mensen met een hoge overwaarde en een hoog inkomen.” Volgens NVB Bouw zou dit goed kunnen door ook kleiner en in grotere dichtheden te bouwen.