01db144526716df630e705de85c35be7_L

De toekomst van de Nationale Hypotheek Garantie staat op het spel. Dat stelde de NVM tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. De NVM spreekt van een uitholling van het NHG-instrument terwijl dankzij de garantie de woningmarkt de afgelopen jaren minder ver is teruggevallen.

De toekomst van de Nationale Hypotheek Garantie staat op het spel. Dat stelde de NVM tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. De NVM spreekt van een uitholling van het NHG-instrument terwijl dankzij de garantie de woningmarkt de afgelopen jaren minder ver is teruggevallen.

NVM-voorzitter Hukker: “Het is duidelijk dat het kabinet de rol van de NHG wil afbouwen. Men laat de kans echter lopen om deze garantieregeling te hervormen tot een instrument waar de woningmarkt nieuwe stijl op zit te wachten. De afgelopen jaren heeft het instrument van de NHG zich ondubbelzinnig bewezen.” Dat geldt volgens de NVM-voorzitter ook voor de komende jaren, gelet op het na-ijleffect. “Vanwege het credo ‘Met NHG leen je veilig en verantwoord’ is de woningmarkt de afgelopen jaren niet alleen minder ver teruggevallen, ook worden consumenten beschermd wanneer zij onnodig in de problemen komen. Dat is een goede zaak, met de consument in een centrale positie.”

 

NHG nieuwe stijl

De kostengrens van de NHG wordt afgebouwd. Hukker vindt dit op zich logisch omdat er wat hem betreft geen generieke achtervang hoeft te worden geregeld. Wat de NVM-voorzitter erger vindt, is dat er ook een uitholling van het NHG-instrument plaatsheeft. “Juist nu zou je moeten werken aan een NHG nieuwe stijl. Een instrument dat bij uitstek kan worden ingezet daar waar het ooit voor bedoeld was. Namelijk het helpen van doelgroepen die moeilijk een hypotheek af kunnen sluiten. We hebben het dan over ZZP’ers, mensen met een flexcontract, mensen die in een achterstandswijk een bestaande woning willen kopen en deze willen verbouwen, verduurzamen of juist het achterstallig onderhoud willen wegwerken. Mensen die je nu met een hypotheek van 105% kan helpen en vraagt of ze dit wat versneld willen aflossen. Deze doelgroepen komen nu bij een reguliere geldverstrekker niet aan de bak.”

Volgens Hukker vraagt de inzet van de NHG om een nieuwe manier van denken, met meer maatwerk. “Ik denk graag mee over de vraag hoe je in de nieuwe werkelijkheid, met een sterk veranderende arbeidsmarkt, de NHG inzet voor een gezonde en duurzame woningmarkt. Wanneer die discussie de komende periode niet gevoerd gaat worden, staat de toekomst van NHG echt op het spel en ben je de NHG eerder aan het afbreken dan aan het hervormen. En dat zou eeuwig zonde zijn.”