Leden van de NVM hebben bij het bestuur hun onvrede geuit over de voorwaarden waaronder de nieuwe coöperatie wordt gevormd. Ze hadden ernstige bezwaren tegen de bepaling dat leden zich niet negatief mochten uitlaten over het doen en laten van de branchevereniging. Daarnaast wilden ze dat het lidmaatschapsgeld niet via automatische incasso wordt afgeschreven. Op advies van de Ledenraad van de NVM zijn deze omstreden bepalingen eind juni geschrapt, maar het lijkt erop dat de lucht nog niet geklaard is.

Medio juni vorig jaar stemde de Ledenraad van de NVM in met het plan om een coöperatie te vormen. Daarom moest er een nieuwe model-aansluitovereenkomst worden opgesteld. Volgens  NVM-leden Rob van de Steege en Toine Naber heeft slechts 50% van de leden de overeenkomst ondertekend. Dit percentage wil het NVM bij monde van woordvoerder Gérald Rensink bevestigen noch ontkennen.

Lees verder onder de afbeelding

Bezorgde makelaars hebben kritiek op online biedsysteem van NVM 

“NVM verkeerde weg ingeslagen”

Van de Steege en Naber protesteren al geruime tijd tegen de gang van zaken bij bestuur en directie van NVM. In een uitvoerige, alarmerende brief zetten beide NVM-makelaars in januari uiteen waar het in hun ogen bij de brancheorganisatie aan schort. “Uit naam van de groep ‘bezorgde makelaars'” is de kritiek niet mals. “Met name het laatste decennium is de NVM uit oogpunt van de leden een verkeerde weg ingeslagen. Het ledenbelang werd meermalen onvoldoende behartigd en geschonden. Bij NVM zijn haar deelnemingen prioriteit nummer één geworden. Dat gaat ten koste van directe inkomsten van de leden”, zo valt te lezen in de brief.

Misleidende communicatie

Verder betichtten beide NVM-makelaars het bestuur en de directie van misleidende communicatie richting de leden. De gang van zaken omtrent de aansluitovereenkomst voor de nieuwe coöperatie was volgens het duo de druppel die de emmer deed overlopen. “Er zijn schokkende wijzigingen in de overeenkomst opgenomen waarover de leden niet zijn geïnformeerd. Deze vorm van onware en manipulatieve berichtgeving is de laatste jaren NVM-eigen geworden”. Volgens de protesterende makelaars had NVM gecommuniceerd dat er “in de coöperatieovereenkomst niets zou worden gewijzigd ten opzichte van de overeenkomst van de oude vereniging.”

Belangen geschaad

Haarfijn zetten Van de Steege en Naber in hun brief uiteen hoe het bestuur van de makelaarsvereniging de belangen van de leden zou hebben geschaad. Ze wijzen daarbij onder meer op de vijf ondernemingen die NVM de laatste jaren inlijfde: Flux, Brainbay, Vastgoed Academie, Real Works en Funda. Volgens beide makelaars acteren deze bedrijven op het werkterrein van de leden en missen ze daardoor inkomsten. Ook het online biedsysteem zou in het nadeel van de leden werken.

Lees verder onder de afbeelding

Volgens bezorgde NVM-makelaars werkt Funda op hun terrein en missen ze daardoor inkomsten 

Kritische noten

Daarnaast reppen de briefschrijvers over een onderzoek uit 2018 onder circa 900 NVM-leden dat zeer veel kritische noten kraakte. “Daarin stond onder meer dat tweederde van de leden weleens overweegt het lidmaatschap op te zeggen. Bovendien heerst er vooral verdeeldheid onder de leden over de belangenbehartiging. De NVM stelt het eigen belang voorop in plaats van het belang van de leden”, zo staat in de brief te lezen.

Beide makelaars wijzen verder op het feit dat “NVM-makelaars verplicht en kosteloos data moeten aanleveren waarna NVM deze gegevens exploiteert en verkoopt als haar eigendom”. Ook zou de NVM “leden verplichten niet-wenselijke verzekeringen, pensioenpolissen of andere producten en diensten af te nemen.”

NVM-bestuur neemt afstand van aantijgingen

Van de Steege en Naber willen op dit moment inhoudelijk verder niet reageren op hun aantijgingen en bezwaren. Ze willen alleen kwijt dat ze namens een representatief aantal makelaars spreken. Verder beschouwen ze hun onvrede als een interne aangelegenheid.

Volgens Rensink van de NVM betreurt het bestuur het dat na diverse pittige gesprekken met beide ontevreden makelaars de zorgen en onvrede niet zijn weggenomen. Naar zijn zeggen heeft het NVM-bestuur op “diverse punten toelichting gegeven en onjuistheden weerlegd. Het bestuur heeft nadrukkelijk afstand genomen van de aantijging dat directie en MT het ledenbelang niet voorop zouden zetten.”

Volgens Rensink organiseert de NVM het komende najaar diverse ledenbijeenkomsten om de recente ontwikkelingen bij de makelaarsvereniging door te nemen.