Vastgoed Actueel Amsterdam

Wetgeving die het onmogelijk maakt voor beleggers om huizen op te kopen voor verhuur, helpt niet tegen de scheefgroei op de woningmarkt. Dat schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een tweejaarlijks rapport over de Nederlandse economie. De organisatie pleit voor investeren in de woningmarkt en het terugdringen van fiscale voordelen voor huiseigenaren. 

Verschillende steden zoals Utrecht, Amsterdam en Rotterdam willen maatregelen nemen tegen beleggers die huizen opkopen om te verhuren, de zogenoemde opkoopbescherming. De steden willen wijken aanwijzen waar een beleggersverbod gaat gelden om zo de positie van starters en doorstromers te verbeteren.

De OESO, een economische denktank van 38 westerse landen, wijst in een rapport over de Nederlandse economie op de nadelen hiervan. Bepaalde groepen huizenkopers zullen hierdoor wat voordeliger uit zijn. Voor degenen die afhankelijk zijn van het huren van een woning in een toch al krappe vrije huurmarkt, pakt de maatregel echter minder goed uit, denkt de OESO. Die huurders krijgen waarschijnlijk minder opties als investeerders in potentiële huurwoningen worden geweerd.

De Nederlandsche Bank (DNB) was al eerder kritisch over wetgeving die starters en mensen met lagere en middeninkomens moet beschermen tegen beleggers. Regulering leidt niet ineens tot lagere prijzen in de vrije huursector, gaf DNB aan.

Fiscale voordelen afbouwen

De OESO ziet meer in het veranderen van het belastingsysteem om de krapte op de woningmarkt op te lossen. Huizenbezitters genieten nu fiscale voordelen die huurders niet hebben. Met belastingen voor huiseigenaren komt er ruimte vrij voor investeringen in vrije huurwoningen. De fiscale voordelen die eigen woningbezit nu met zich meebrengt, moeten daarom geleidelijk worden afgebouwd, zeggen de onderzoekers.

Minder sociale huur

Verder moeten alleen mensen die aan de voorwaarden voldoen in aanmerking komen voor goedkope huur in een sociale huurwoning. Een grotere vrije huursector zou het namelijk aantrekkelijker maken voor investeerders om meer huurwoningen bij te bouwen. De OESO adviseert de overheid om ruimte blijven houden voor een particuliere huurmarkt en goed te kijken naar de rol van woningcorporaties.

Investeren in woningmarkt

Ook moet de overheid volgens de denktank veel meer investeren in de woningmarkt en vaart gaan zetten achter het vergroten van het woningaanbod door het versnellen van bouw- en ruimtelijke ordeningsprocedures. Ook moeten er meer bindende afspraken komen met alle betrokken partijen over woningbouw.

Economische groei

De OESO voorspelt verder in het rapport dat de economie in Nederland dit jaar met 2,7 procent groeit en volgend jaar met 3,7 procent plust. Dat komt overeen met de cijfers waarmee DNB eerder deze week kwam. De OESO publiceert iedere twee jaar een landenrapport, waarin ze de economische kwetsbaarheden schetst van een land en aanbevelingen geeft.