woningbouw

Voor een verdere versnelling van woningbouw komt het nu aan op voortvarende uitvoering en financiering van plannen. Dat schrijft minister Kajsa Ollongren (BZK) in een brief aan de Tweede Kamer. De woningbouw zit in de lift, maar de tekorten blijven urgent, aldus de minister.

Ollongren gaat met de brief in op de vragen die Kamerlid Pieter Omtzigt stelde over de woningmarkt tijdens de Algemene Beschouwingen. De woningbouwproductie zit in de lift, zo schrijft de minister. In het aantal verstrekte bouwvergunningen zit al voor het vijfde kwartaal een opgaande lijn. In de afgelopen jaren is het aantal woningen toegenomen. Tussen 2012 en 2016 werden jaarlijks 59.000 huizen opgeleverd, tussen 2016 en 2021 was dat jaarlijks 76.000. Voor dit jaar is de verwachting dat de productie net iets hoger ligt.

Enorme vraag naar woningen

Maar het toegenomen aanbod kan de enorme vraag naar woningen moeilijk bijbenen, aldus de bewindsvrouw. Die is sterk gestegen door de gunstige economie en de lage rente. Ook de bevolkingsgroei en afname van het aantal personen per huishouden spelen hierin een rol. Het tekort bedraagt 279.000 woningen. De verwachting is dat dit tekort nog tot 2025 aanhoudt en daarna gestaag afneemt.

Tot 2030 moeten er volgens plan in totaal 960.000 woningen bijkomen. Daarvan komt 35 tot 40% buiten de steden. Voor nieuwbouw zijn 14 grootschalige locaties in beeld gebracht. De Woningbouwimpuls van €1 miljard moet de woningbouw versnellen.

Voortvarend plannen uitvoeren

Nu de plannen op orde zijn, is het volgens de minister zaak om deze voortvarend uit te voeren. De juiste randvoorwaarden zijn nodig voor een versnelling, schrijft Ollongren. Voor een aantal daarvan zijn al maatregelen genomen, zoals het versterken van capaciteit bij lagere overheden. Dit om de voorfase van woningbouwprocedures te verbeteren. Ollongren wijst ook op zaken als het Volkshuisvestingsfonds en extra geld dat is uitgetrokken om kwetsbare groepen als studenten en statushouders te huisvesten.

In aanloop naar Prinsjesdag werd al bekend dat het kabinet eenmalig €1 miljard extra uittrekt voor woningbouw. Daarnaast heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om de verhuurderheffing met 500 miljoen extra te verlagen. Dit draagt bij aan meer woningbouw door corporaties, aldus de minister. Volgens Ollongren is door het huidige kabinet een kanteling in het woningbouwbeleid ingezet, ‘maar we zijn er nog niet’.