hypotheekaanvragen 2021
Aantal hypotheekaanvragen per maand in 2021. - Bron: HDN

Nog nooit registreerde HDN (Hypotheken Data Netwerk) zoveel hypotheekaanvragen als in 2021: 562.655, een stijging van 5,1% ten opzichte van 2020.

Binnen de hypotheekmarkt heeft een duidelijke kentering plaatsgevonden, blijkt uit het HDN-jaaroverzicht 2021. Zo heeft de volledig aflossingsvrije hypotheek vorig jaar fors aan populariteit gewonnen. Dit komt door de enorme groei van 28,3% in het aantal over- en bijsluitingen (tweede hypotheken) naar 297.192 aanvragen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van HDN.

Voor de aanschaf van een woning werden 265.463 hypotheekaanvragen ingediend: een daling van 12,6% ten opzichte van 2020. In geld omgerekend zijn de hypotheekaanvragen goed voor een bedrag van ruim € 148 miljard euro.

Oversluiters domineren

Uit het jaaroverzicht blijkt dat het afgelopen jaar vooral zwaar was voor hypotheekaanvragers die een woning willen kopen in de betaalbare segmenten of willen kopen met gebruik van de NHG. HDN registreerde zo’n een kwart minder aanvragen in de groep jonge starters. Het aantal aanvragen van de Doorstromer NHG halveerde zelfs van ongeveer 29.000 in 2020 naar iets meer dan 14.000 het afgelopen jaar.

“De over- en bijsluitingen (tweede hypotheken) zijn in 2021 sterk toegenomen naar 297.192 aanvragen. De niet-kopersmarkt is daarmee groter dan de kopersmarkt. Dit hebben wij sinds wij data bijhouden over de hypotheekmarkt nog nooit meegemaakt”, aldus Reinier van der Heijden, bestuurder HDN.

Drenthe, Flevoland en Friesland kampioen

Waar er in 2020 nog duidelijke regionale verschillen zichtbaar waren met zowel groeiende als stagnerende kopersmarkten, was er in 2021 sprake van een uniforme landelijke krimp. Met betrekking tot de niet-kopersmarkt zijn de verschillen wat duidelijker en valt de toename in het aantal aanvragen in vooral Drenthe (+47%), Flevoland (+42%) en Friesland (+39%) op, aldus HDN.

Lees verder onder de grafiek

Bron: HDN

Fors meer aflossingsvrije hypotheken

Het aantal hypotheekaanvragen in 2021 met een volledig aflossingsvrije hypotheek is niet alleen verhoudingsgewijs maar ook in absolute zin toegenomen: 22.527 in 2021 tegenover 19.160 het jaar daarvoor. Ook bij oversluitingen en tweede hypotheken wint aflossingsvrij aan populariteit. Van alle hypotheekaanvragen in de niet-kopersmarkt had 65,5% een aflossingsvrij deel en was 24,7% zelfs volledig aflossingsvrij. In 2020 was dit nog respectievelijk 61,9% en 19,3%.

Zonder eigen middelen weinig kans

In 2021 was er ook een aanzienlijke toename van het percentage starters dat € 50.000 eigen geld meebracht (een stijging van 8% naar 29% van de starters). Dit komt volgens HDN waarschijnlijk door de oververhitte woningmarkt, waarbij extra eigen middelen noodzakelijk zijn om competitief te blijven ten opzichte van huizenbezitters, die de overwaarde van de huidige woning kunnen inzetten. De toename kan volgens HDN zijn versterkt door ouders die hun kinderen financieel helpen, zeker nadat er berichten verschenen over een mogelijke afschaffing van de jubelton. Wanneer die wordt afgeschaft, is overigens nog niet bekend.

Lees ook: ‘Historisch’ aantal hypotheekaanvragen in december