Vastgoed actueel - Hypotheek NHG

Trek 50 miljoen euro uit voor het stimuleren van startersleningen. Verhoog tijdelijk de NHG-grens van 310.000 euro naar 400.000 euro. En beperk waar mogelijk de ruimtelijke restricties op gewilde nieuwbouwlocaties. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de komende twee jaar ongeveer 7.200 extra woningen gebouwd kunnen worden. Dat becijfert het Economisch Instituut Bouw in haar publicatie ‘Crisis en crisismaatregelen in de bouw’. 

Het EIB-rapport is opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het EIB heeft tien maatregelen verkend om de bouwsector door de huidige crisis heen te loodsen. In deze beroepsgroep dreigen de komende twee jaar 40.000 banen verloren te gaan.

Lees verder onder de afbeelding

Meer vraag nieuwbouwwoningen

Volgens het EIB betekenen meer startersleningen en een verhoging van de Nationale Hypotheek Garantie dat de vraag van starters en doorstromers naar woningen stijgt en daarmee resulteert in meer hypotheekaanvragen. Het instituut wijst erop dat een eenmalige overheidssubsidie van 50 miljoen euro weinig budgettaire consequenties heeft, omdat de rentestand laag is. Een andere methode die het kabinet geen geld kost is een ruimhartiger kredietbeleid voor woningzoekenden onder de 40 jaar.

Het EIB sluit in haar voorstel co-financiering door gemeenten uit. Volgens het economisch instituut voor de bouw werkte de systematiek van startersleningen bij gemeenten onvoldoende, omdat zij over het algemeen te stringente spelregels hanteerden. Daardoor ontstond er volgens het EIB een ongelijk speelveld voor starters.

Startersleningen succesvol

Het instituut wijst erop dat in het verleden startersleningen succesvol zijn geweest. In de periode tussen 2012 en 2015 zijn met 50 miljoen euro 13.000 starters geholpen. Betalingsproblemen traden nauwelijks op. EIB verwacht dat met de huidige rentestand 20.000 starters aan een woning kunnen worden geholpen. Tussen nu en 2022 levert de financiële injectie van 50 miljoen euro voor startersleningen extra woningbouwproductie op ter waarde van 1,6 miljard euro en 6.000 voltijdbanen in onder andere de bouw.

Verhoging van de NHG-grens leidde in recente verleden tot meer hypotheekaanvragen

Verhoging NHG-grens

Volgens het EIB levert een tijdelijke verhoging van de NHG-grens in 2 jaar tijd een woningbouwproductie op ter waarde van ruim 180 miljoen euro. Daarnaast creëert deze maatregel volgend jaar 625 nieuwe banen. Verder zorgt de verhoging van de NHG-grens voor minder kosten en extra financiële zekerheid voor de woningzoekende. Daardoor zou deze eerder geneigd zijn om een woning te kopen.

Beide maatregelen zijn volgens het EIB snel te treffen en kosten relatief weinig financiële inspanning.