Onderzoek Verdienmodellen in de Woningmakelaardij

Vastgoed Media, onafhankelijk platform voor woningmakelaars – bekend van onder meer Vastgoed Magazine, de Woningmakelaar van het Jaar en vastgoedactueel.nl – doet ook dit jaar onderzoek naar de huidige verdienmodellen van makelaars.

Vastgoed Media, onafhankelijk platform voor woningmakelaars – bekend van onder meer Vastgoed Magazine, de Woningmakelaar van het Jaar en vastgoedactueel.nl – doet ook dit jaar onderzoek naar de huidige verdienmodellen van makelaars.

De resultaten zullen in het magazine en online (uiteraard anoniem en in artikelvorm) worden teruggekoppeld naar de makelaars, met als doel hen in staat te stellen hun dienstverlening te verbeteren. Parallel aan dit onderzoek loopt een onderzoek naar wat woonconsumenten vinden van de verdienmodellen die makelaars hanteren. Ook dit onderzoek komt ten goede van de makelaars.

Enquête woningmakelaars

In een enquête wordt deelnemende makelaars gevraagd naar hun verdienmodel. Dit onderzoek focust zich op de dienstverlening van woningmakelaars. Vragen zijn onder meer:

 • Hanteert u opstartkosten?
 • Werkt u op no-cure-no-pay basis?
 • Zijn uw tarieven helder gecommuniceerd op uw website?
 • Wat is uw verdienmodel?

Op de laatste vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk, waaronder courtage, totaalpakket met vaste prijs, deeldiensten met vaste prijs, taxaties of aanbrengfee’s van vertrouwde toeleveranciers.

Daarnaast vragen wij de makelaars naar een aantal kantoorgegevens zoals hun werkgebied, jaar van oprichting en aantal vestigingen en makelaars. Dit om te kunnen zien of dit soort factoren in het algemeen van invloed zijn op de verdienmodellen die woningmakelaars hanteren.

Deelnemende makelaars

Via onze onderzoekspartner zullen ongeveer 1100 NVM-makelaars het onderzoek toegestuurd krijgen. Brancheorganisaties VastgoedPRO en VBO-Makelaar verspreiden het onderzoek zelf onder al hun aangesloten woningmakelaars. De hoeveelheid respondenten kan uiteraard pas bekend worden gemaakt nadat de onderzoekresultaten binnen zijn.

Enquête consumenten

Om dit onderzoek echt van meerwaarde te laten zijn voor makelaars en hun klanten, doet Vastgoed Media ook onderzoek onder consumenten. Want de dienstverlening van de makelaar kan alleen voldoen aan de wensen van de consument wanneer de branche bekend is met die wensen. Het consumentenonderzoek omvat inhoudelijk veelal dezelfde vragen als de enquête voor makelaars, alleen dan met de insteek dat Vastgoed wil weten wat consumenten vinden van de verdienmodellen die makelaars hanteren. Voorbeelden zijn:

 • Stelling: Ik begrijp dat makelaars opstartkosten bereken.
 • Stelling: Ik vind dat een makelaar moet werken op een no-cure-no-pay basis.
 • Waren de tarieven vooraf helder gecommuniceerd op bv de website?
 • Wat vindt u een eerlijke manier voor makelaars om hun geld te verdienen?

Op de laatste vraag zijn dezelfde meerdere antwoorden mogelijk als in de enquête onder makelaars.

Deelnemende consumenten

Via onze onderzoekspartner krijgen ruim 2000 consumenten een vragenlijst toegestuurd, waarvan 1000 woonconsumenten die hun huis ten tijde van het onderzoek te koop hebben staan, en 1000 consumenten waarvan de woning recent bij de notaris is overgedragen en waarvan dus de kernopdracht aan de verkoopmakelaar is afgerond. De hoeveelheid respondenten kan uiteraard pas bekend worden gemaakt nadat de onderzoekresultaten binnen zijn.

Onafhankelijk onderzoek

Vastgoed Media en haar onderzoekspartner garanderen dat dit onderzoek onafhankelijk wordt uitgevoerd onder enige bewuste sturing of beïnvloeding van de resultaten. Vastgoed is een onafhankelijke vaktitel met als enige missie om makelaars beter te maken in hun vak. Het beïnvloeden of verbuigen van de waarheid draagt op geen enkele wijze bij aan deze missie.

De meewerkende brancheorganisaties VBO Makelaar en VastgoedPRO hebben enkel hun medewerking verleend aan de verspreiding van de enquête; zij waren op geen enkele manier betrokken bij het samenstelling van het onderzoek of het interpreteren van de resultaten.

Om het aantal respondenten te vergoten zullen wel enkele prijzen worden verloot onder zowel de consumenten als de makelaars. Dit zal correct en willekeurig gebeuren onder alle deelnemers, waarbij de branchevereniging van de makelaar of de gegeven antwoorden op geen enkele wijze van belang zijn. Daarnaast krijgen alle deelnemende makelaars gartis Vastgoed Magazine editie 8 waarin de onderzoeksresultaten staan gepubliceerd. 

Door deelname aan het onderzoek te beperken tot respondenten die zijn uitgenodigd via een mail van onze onderzoekspartner of via een branchevereniging, blijven de resultaten zo zuiver en verifieerbaar mogelijk.

Verwerking en publicatie

 • De informatie die Vastgoed Media uit deze vragenlijst verkrijgt wordt anoniem in het onderzoek verwerkt; niets zal op persoonlijke naam worden gepubliceerd of gecommuniceerd aan derden;
 • Alleen onderzoeken die in zijn geheel worden ingevuld tellen mee in de eindresultaten;
 • De resultaten zullen door de hoofdredacteur van Vastgoed Media, Geesje Rietveld, en Vastgoed journalist Wendy Braanker zo onafhankelijk mogelijk worden geïnterpreteerd;
 • Bij de interpretatie en bij het inhoudelijk vormgeven van de publicatie naar aanleiding van de onderzoeken, zullen experts op het vlak van verdienmodellen worden betrokken;
 • Bij de interpretatie en vergelijking van de onderzoeksgegevens zal tevens het onderzoek Verdienmodellen worden betrokken dat Vastgoed in editie 2 van 2013 publiceerde.
 • De publicatie zal plaatsvinden in Vastgoed Magazine editie 8 die 4 oktober uitkomt, alsook online.