Onrust onder makelaars voelbaar op informatiebijeenkomst Pararius
De opkomst van makelaars was onverwacht groot. Foto: Pararius

Huurplatform Pararius organiseerde op 16 februari een informatiebijeenkomst voor makelaars over de reguleringsplannen van minister De Jonge. De belangstelling bleek dermate groot, dat er een grotere zaal geregeld moest worden.

De plannen van Hugo de Jonge zijn vast niemand ontgaan: als het aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ligt, wordt een groot deel van de vrije sector in 2024 gereguleerd. Een maatregel die ingrijpende veranderingen zal hebben voor veel partijen in de markt. Vooral de middeninkomens zullen hard worden geraakt.

Makelaar bijstaan

“Pararius is er voor de verhuurmakelaar: online met ons huurplatform, maar in deze onzekere tijden vinden we het ook belangrijk de makelaar bij te staan en – voor zover dat mogelijk is – aan de juiste informatie te helpen”, aldus Jasper de Groot, oprichter en directeur van Pararius.

De Groot pleit al langer voor een betere verdeling van de Nederlandse woningvoorraad, met in de toekomst een significant groter marktaandeel voor vrije sector huurwoningen. Iets dat volgens hem het beste is voor de doorstroming op de woningmarkt en arbeidsmobiliteit, maar dat lijnrecht staat tegenover de reguleringsplannen van De Jonge.

Hoge opkomst

Aanvankelijk verwachtte Pararius zo’n 100 makelaars te verwelkomen op het hoofdkantoor. Het werden er 250, die vanuit het hele land afreisden naar het World Trade Center in Rotterdam. De Groot: “Deze hoge opkomst geeft duidelijk de onrust weer die er bij de makelaars heerst door de aangekondigde maatregelen.”

Middeninkomens

De Groot zelf beet het spits af tijdens de bijeenkomst. Hij ging in op het aandeel vrije sector huurwoningen in Nederland, dat met slechts 8% vele malen kleiner is dan in andere Europese landen. “En als de plannen van De Jonge doorgang vinden, is de voorspelling dat dit in 2024 nog slechts 4% zal zijn. Ik maak me vooral grote zorgen om de middeninkomens, die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en er met hun portemonnee ook niet tussenkomen op de koopmarkt. Waar moeten zij straks wonen?”

Rekenvoorbeelden

Vervolgens ging het woord naar Huib Hielkema, huurrechtadvocaat hij Hielkema & Co. Hij ging dieper in op de inhoud en de totstandkoming van de plannen van De Jonge, maar ook op het oorspronkelijke ontwerp van Woningwaarderingsstelsel (WWS) door minister van Agt, waarin werd gesteld dat huur een bron van inkomsten moet zijn voor de verhuurder. Ook blikte hij alvast vooruit aan de hand van rekenvoorbeelden waarbij hij de huidige situaties vergeleek met mogelijk toekomstige scenario’s.

Gelach uit de zaal

Hielkema hekelde de woorden van minister de Jonge, die over zijn eigen ‘botsproeven’ zei: “Of een business case negatief wordt, hangt af van verschillende factoren. In deze studie worden een aantal voorbeelden weergegeven waarbij dit gebeurt, maar het is op basis van deze studie niet te zeggen hoe vaak de business case negatief wordt.” Hielkema maakte vervolgens duidelijk wat de minister nu eigenlijk echt zei, namelijk: “Het rapport komt mij niet goed uit, ik negeer het rapport daarom, want het zijn maar voorbeelden en er zijn vast ook leukere voorbeelden.” Waarop gelach klonk uit de zaal.

Verduurzaming

Floris Engelkes van Label Up sloot af met een interessante bijdrage over de opties die er zijn om middels verduurzaming een hoger aantal WWS-punten te bewerkstelligen, waardoor er ook woningen voor de vrije sector behouden zouden kunnen blijven.

Zorgen

De onrust die er heerst bij de makelaars en hun klanten was duidelijk voelbaar tijdens de gelegenheid om vragen te stellen na elke bijdrage. Ook tijdens de borrel achteraf waren de aangekondigde maatregelen en veranderingen het voornaamste onderwerp van gesprek.

“Van veel makelaars kregen wij te horen dat er vooral grote zorgen zijn bij de vastgoedbeleggers die zij bedienen. Beleggers die ten onrechte denken dat de plannen reeds definitief zijn, kiezen eieren voor hun geld en willen woningen die vrijkomen van huurders nu al verkopen, in plaats van deze opnieuw te verhuren”, aldus De Groot.

Beter ten halve gekeerd…

Voorlopig zijn het nog maar plannen. De Raad van State moet zich nog over de wet buigen en in de lente volgt een debat in de Tweede Kamer. De Groot houdt het vertrouwen dat het gezonde verstand, met het oog op het belang van de middeninkomens, in Den Haag zal overwinnen, en sloot af met de woorden: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.