taxatievormen

De NVM, Vastgoedpro en VBO reageren op de onrust die al een tijdje speelt tussen banken en de taxatiebranche over nieuwe taxatievormen. Dit wordt nog aangewakkerd nu de Kamer een motie van Daniel Koerhuis (VVD) en Agnes Mulder (CDA) heeft aangenomen om voorlopig niet over te stappen op het nieuwe model taxatierapport.

In een verklaring laten de drie brancheorganisaties weten dat het niet duidelijk is hoe het nu verder gaat met de nieuwe taxatievormen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft de motie van Koerhuis en Mulder ontraden, omdat zij aangaf dat deze in strijd is met Europese regelgeving. NVM: “De vraag is daarmee gerechtvaardigd hoe zij invulling aan de motie kan geven.” Er is volgens de NVM al wel contact geweest met het ministerie en de betrokken Kamerleden, om meer duidelijkheid te krijgen over het vervolg.

Twee nieuwe taxatievormen

In maart zijn ING, Calcasa en Taxatheek gestart met de desktoptaxatie. Dit is een hybride taxatiemethode die voldoet aan de richtsnoeren van de European Banking Association (EBA) en minder dan 100 euro gaat kosten. Vlak daarna kondigde de NRVT, de toezichthouder op de taxatiebranche, samen met NVM, VBO en Vastgoedpro aan per 1 juli met een eigen bureautaxatie te komen. De kosten hiervan liggen volgens eerste berichten rond de 350 euro.

Lees ook: Brancheorganisaties lanceren hybride taxatiemodel Bureauwaardering

Vereniging Eigen Huis: minister moet ingrijpen

Vereniging Eigen Huis vraagt minister Ollongren om in te grijpen in het conflict tussen de banken en de taxatiebranche over de nieuwe taxatievormen. “Er moet zo spoedig mogelijk duidelijkheid komen over de taxatieverplichtingen die op 1 juli ingaan en waar honderdduizenden huiseigenaren mee te maken krijgen.”

Model Bureauwaardering geldt niet voor appartementen

Opmerkelijk is volgens Vereniging Eigen Huis dat de bureautaxatie van NVM, Vastgoedpro en VBO een aantal woningtypen uitsluit, waaronder appartementen, terwijl die onderling juist goed vergelijkbaar zijn.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft forse inhoudelijke bezwaren tegen de bureautaxatie. De NVB maakt zich grote zorgen over de te gedetailleerde invulling van het model. “Dit staat innovatie en de ontwikkeling van meerdere modellen in de weg. Die concurrentie leidt er in onze visie juist toe dat de kwaliteit van statistische modellen verder toeneemt. Dat is uiteindelijk in het belang van de eindafnemer van taxaties, de consument.”


Praktijkvoorbeeld taxatiekosten

Een appartementseigenaar die 15.000 euro wil lenen voor de verduurzaming is volgens Vereniging Eigen Huis (VEH) nu niet meer dan 30 euro kwijt voor een modelmatige taxatie. Na 1 juli schieten die kosten omhoog.


De bureautaxatie is voor appartementen niet mogelijk, waardoor 500 tot 600 euro moet worden betaald voor een ‘klassieke’ taxatie. Als het desktopmodel wordt gehanteerd, blijven de kosten onder de 100 euro.


‘Branche probeert taxatiemarkt af te schermen’

Nico Stolwijk van Vereniging Eigen Huis: “Het lijkt erop dat er vanuit de branche pogingen worden ondernomen om de taxatiemarkt af te schermen, waarbij het eigen model de standaard moet worden. Maar een monopoliepositie is nooit in het belang van de consument. Daarbij hoort een toezichthouder onafhankelijk te zijn. Het is ongepast om samen met enkele brancheorganisaties een taxatiemodel te ontwikkelen en de eigen regelgeving hierop aan te passen.”

‘Model Bureauwaardering nog in ontwikkeling’

Volgens de brancheorganisaties en het NRVT voldoet hun model Bureauwaardering aan de standaarden en reglementen. “De banken willen graag snelheid in dit product. Om die reden is afgezien van een inwendige inspectie van de woning. Het is wel een echte bureauwaardering, waarbij onderzoek wordt gedaan naar de grootste risico’s bij het object.

Niet alle objecten komen hier echter voor in aanmerking. Bepaalde categorieën objecten kunnen nog niet gewaardeerd worden middels een Bureauwaardering, omdat er vanachter het bureau niet voldoende informatie over te vergaren is. Zo is van appartementen niet direct duidelijk wat de (financiële) stand van zaken is bij de Vereniging van Eigenaars. Inmiddels wordt er gewerkt aan een database met die gegevens, zodat op termijn ook appartementen eventueel gewaardeerd kunnen worden middels een bureauwaardering.”

Geen prijsadvies

De drie brancheorganisaties kunnen en willen geen prijsadvies geven aan hun achterban. “Tarieven van taxateurs zijn in Nederland vrij te bepalen. Iedere opdrachtgever kan in onderhandeling treden met zijn taxateur over het te betalen tarief. We kunnen er wel een inschatting van maken. Bij een reguliere taxatie wordt veel werk uitgevoerd, waaronder recherchewerk, fysieke opname en inspectie. Ook moet er een uitgebreid rapport worden opgesteld. We schatten in dat een gemiddelde taxatie van een gemiddeld object circa 5 à 6 uur werk is voor een taxateur.”

Bij de Bureauwaardering ligt dat uiteraard anders, vervolgen de brancheorganisaties. “Vrijwel al het recherchewerk wordt door de procesbegeleider al richting de taxateur gestuurd, inclusief twee modelwaarden. De taxateur moet daar enkele zaken aan toevoegen en vervolgens doorrekenen wat de marktwaarde moet zijn. Een globale inschatting is dat de taxateur hier 1 à 2 uur mee bezig is. Wat is dan het uurtarief van een taxateur? Nogmaals, de tarieven zijn vrij. Ervaring leert echter dat dit varieert tussen 80 en 125 euro per uur. Deze kosten zijn overigens fiscaal aftrekbaar, waardoor de consument netto circa 60% van die kosten daadwerkelijk betaalt.”

Er werken in Nederland ruim 7.000 taxateurs.

Lees ook de blog: ‘Belangen consument genegeerd en taxateur geknecht’