wetsvoorstellen

Minister Ollongren heeft vandaag een voorzet gegeven voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), in de Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen. De minister: “Met de richtingen en keuzes in dit ontwerp, zetten we een belangrijke stap op weg naar de toekomstige inrichting van ons land.” De NOVI komt voort uit de Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking treedt.

Minister Ollongren heeft vandaag een voorzet gegeven voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), in de Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen. De minister: “Met de richtingen en keuzes in dit ontwerp, zetten we een belangrijke stap op weg naar de toekomstige inrichting van ons land.” De NOVI komt voort uit de Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking treedt.

In Nederland wonen we met ruim 17 miljoen mensen op ruim 41.000 km2. Om ervoor te zorgen dat ons land over 30 jaar nog steeds prettig, veilig en gezond is om in te wonen, werken en leven, noemt het Rijk het belangrijk om nu al na te denken hoe we op een goede manier plaats geven aan woningbouw, energietransitie, bereikbaarheid, klimaatverandering en circulaire economie. Ollongren: “Grote ontwikkelingen gaan Nederland de komende decennia enorm veranderen. Keuzes die we daar nu over maken, bepalen hoe ons land er straks uit komt te zien. Met de Nationale Omgevingsvisie bied ik oplossingsrichtingen en een manier van werken als leidraad om hiermee aan de slag te gaan.”

Een miljoen nieuwe woningen

Voor 2030 moeten een miljoen woningen zijn bijgebouwd, op plaatsen waar daar vraag naar is. Om hieraan te voldoen, moet bij voorkeur binnen steden ruimte worden gevonden voor nieuwe gemengde woon-/werkgebieden, aldus de NOVI. Op deze manier blijven de groene ruimtes tussen de steden behouden. Waar dat toch nodig is en op een goede manier kan, wordt gekozen voor bouwen buiten de bestaande stedelijke gebieden. 

Woonbehoefte tot 2040 in kaart gebracht

In de NOVI is de kaart ‘Woonbehoefte tot 2040’ opgenomen, die een beeld geeft van de kwantitatieve woonbehoefte tot 2040. ‘Daarbij zorgen we voor een woonaanbod dat aansluit op de woonbehoefte in de regio en voldoende gedifferentieerd is in type, woonmilieu en prijsklasse (met expliciete aandacht voor het middensegment). Overheden in stedelijke regio’s zorgen er gezamenlijk voor dat er woningen zijn voor alle doelgroepen.’

Maatschappelijk debat

Het ontwerp van de NOVI vormt de basis voor een maatschappelijk debat over de ruimtelijke inrichting en de kwaliteit van de leefomgeving in Nederland. Met provincies, gemeenten en waterschappen, maar ook met kennisinstellingen en maatschappelijke partijen. Ook de opvattingen van bewoners over hun leefomgeving worden gehoord en betrokken, inclusief die van de jongste generaties. Vanaf eind augustus kunnen zienswijzen worden ingediend. Ook start dan een informatieronde langs alle provincies. Eind van dit jaar wordt de NOVI vastgesteld.

Bron: Rijksoverheid