Vastgoed Actueel Particuliere beleggers middenhuurwoningen

De huurprijzen in de vrije sector moeten aan banden worden gelegd. Dat zegt CDA-Kamerlid Julius Terpstra in een gesprek met De Woonbond. Na de SP, Groen Links, PvdA en Christenunie is nu ook het CDA voorstander van het maximeren van huurprijzen in de vrije sector om extreme huurstijgingen te voorkomen. Daarmee komt er steeds meer politieke steun voor de maatregel.

Woningnood is de grootste uitdaging voor het kabinet. Dat vraagt om een pakket aan maatregelen, zegt Kamerlid Terpstra. Daarbij heeft versnelde woningbouw prioriteit. “De belangrijkste oplossing is een open deur. We moeten meer bouwen. Daarnaast moeten woningcorporaties meer woningen in de middenhuur gaan verhuren.” Het gaat dan om woningen met huurprijzen tussen de 700 en 1000 euro.

Betaalbare huurwoningen

Maar ook moet de overheid kunnen ingrijpen in de vrije huursector, vindt Terpstra. Private huurwoningen moeten voor iedereen betaalbaar en bereikbaar zijn. “Dat kan door niet alleen meer te bouwen en door woningcorporaties meer middenhuur toe te staan, maar ook door de vrije sector te reguleren om excessen te voorkomen.” De parlementariër noemt onder meer het begrenzen van de middenhuren in de private sector. Het CDA wil ook dat het puntensysteem voor de commerciële huursector wordt aangepast zodat het makkelijker afdwingbaar wordt voor huurders.

Verschillen huurders en kopers

Terpstra reageert hiermee op een oproep van De Nederlandse Bank (DNB) om de verschillen tussen huurders en kopers te verkleinen. Starters die een woning huren in de vrije sector zijn nu duurder uit dan starters die een huis kopen. DNB pleit ervoor om dat verschil op te heffen. Hiervoor zou het vermogen dat woningeigenaren opbouwen door het aflossen van hun hypotheek, zwaarder moeten worden belast, vindt DNB. Daardoor hebben kopers niet langer een fiscaal voordeel ten opzichte van huurders. Met de extra belastinginkomsten die dat oplevert kan de overheid andere belastingen verlagen.

Zelfbewoningsplicht

Het CDA-Kamerlid is ook voorstander van de plicht voor huiseigenaren om hun woning zelf te bewonen: “Je wilt voorkomen dat beleggers woningen opkopen en tegen een hoge prijs verhuren. Dat komt nu te vaak voor”, aldus Terpstra.

Ingrijpen

Woensdag 27 januari stemt de Tweede Kamer over het initiatiefvoorstel van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer om de jaarlijkse huurverhoging te beperken tot inflatie plus 1%. Nu geldt er nog geen wettelijk maximum voor huurverhogingen in de vrije sector. Christenunie liet al eerder weten de huurprijzen in de vrije sector te willen aanpakken. Ook SP, Groen Links en PvdA zijn daar voorstander van. Vereniging Eigen Huis sprak zich onlangs ook uit voor regulering van de huurprijzen. Daarmee wordt de maatschappelijke steun voor ingrijpen groter, concludeert de Woonbond op haar website.

Huurprijzen stijgen ruim 10%

Uit gegevens van NVM-verhuurmakelaars bleek in november dat de gemiddelde huurprijs per vierkante meter (kale huur) van woningen in de vrije huursector in het derde kwartaal van 2020 uitkwam op € 13,02. Dat is een stijging van ruim 10% op jaarbasis. De stijging komt vooral doordat er vaker duurdere appartementen worden verhuurd.