In 2020 is een recordaantal plattelandswoningen verkocht: bijna 6.500. Dat zijn er bijna twee keer zoveel als in 2017 (3.500 woningen).

Dat blijkt uit cijfers die Buitenstate bijhoudt, een samenwerkingsverband van NVM-makelaars gespecialiseerd in plattelandswoningen. Voorheen stonden er zo’n 600 vrijstaande en landelijk gelegen woningen bij Buitenstate-makelaars te koop. Nu is dat nog niet eens de helft.

Er is volgens Buitenstate te weinig nieuw aanbod. In het laatste kwartaal van vorig jaar stonden er een krappe 2.300 plattelandswoningen te koop. In het tweede kwartaal waren dat er nog ruim 3.400. En er is bijna geen nieuw huizenaanbod, waardoor de prijzen ook op het platteland omhoog worden gestuwd.

Prijsstijging van bijna twee ton

Met de toename in het aantal verkopen, stegen ook de prijzen mee. De gemiddelde transactieprijs van plattelandswoningen bedroeg in 2019 rond de € 500.000. Over de laatste kwartalen van vorig jaar, was dat €609.000. Vorig jaar kwam de gemiddelde prijs van een landelijk gelegen woning voor het eerst boven de €600.000 uit.

In 2017 (Q2 en Q3) was dit nog  €417.000. Dat is dus een prijsstijging van bijna twee ton in vier jaar. Ook werd er toen veel minder verkocht: 1.818 huizen in het tweede en derde kwartaal van 2017, tegenover 3.379 in Q3 en Q4 van 2020.

Toch is wonen op het platteland nog steeds vele malen goedkoper dan in de stad. De mediane transactieprijs voor vrijstaande woningen en woonboerderijen op het platteland zit momenteel op €3.160 per m2. Het vorige halfjaar was dit €2.879. Ter vergelijking: binnen de ring van Amsterdam betaalt een huizenkoper gemiddeld € 7.000 per m2.

Flexibele opstelling gemeenten

Corona heeft de trek naar het platteland volgens Buitenstate vermoedelijk versterkt. De verwachting is dat er – mede door de stikstofcrisis – veel boeren zullen stoppen. Buitenstate bepleit daarom een flexibelere houding van gemeenten voor bestemmingsplanwijzigingen in het agrarisch gebied.

Buitenstate vraagt aan gemeenten een positieve houding voor herbestemmingsprojecten op het platteland. Zij stuurt daarom binnenkort een brief naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). ‘Mede gezien het woningtekort, dat landelijk speelt, is er behoefte aan een vernieuwende visie op de woningmarkt. Zeker op het platteland’, stelt Buitenstate.

In provincies als Gelderland, Drenthe en Friesland is een lichte stijging te zien van het aantal mensen dat afkomstig is uit de Randstad. Deze ontwikkeling is echter al sinds 2013 gaande, constateerde de NVM vorig jaar, en is dus niet te wijten aan de coronacrisis. Makelaars geven desgevraagd aan dat er wel meer vraag is naar een extra werkkamer, een balkon of tuin.