huurprijs

De gemiddelde huurprijs van een huurwoning in de vrije sector is in het derde kwartaal van 2022 met 0,6% gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Dat meldt woningplatform Pararius.

In het derde kwartaal van 2022 betaalden nieuwe huurders in de vrije sector landelijk gezien gemiddeld € 16,90 per vierkante meter per maand. In de eerste twee kwartalen van dit jaar kwam de vierkantemeterprijs nog boven de €17 uit. Nu duikt de prijs daar dus weer iets onder. Pararius presenteert de cijfers in zijn nieuwste Huurmonitor.

Tekst gaat verder onder grafiek

Bron: Pararius

De landelijke vierkantemeterprijs schommelt al sinds het derde kwartaal van 2018 rond de
€ 17, stelt Jasper de Groot, directeur van Pararius, in een persbericht bij de Huurmonitor. “De gemiddelde vierkantemeterprijs loopt nog steeds op, maar een stuk minder hard dan de jaren vóór 2019. In het derde kwartaal van 2018 betaalden nieuwe huurders in de vrije sector gemiddeld € 16,04 per m2. Dat is bijna € 3,50 meer dan vier jaar daarvoor (Q3 2014: € 12,61). In het derde kwartaal van 2022 is de vierkantemeterprijs ‘slechts’
€ 0,86 hoger dan vier jaar daarvoor.”

Een huurwoning werd in het derde kwartaal van 2022 gemiddeld 34 dagen online aangeboden via Pararius. Dat is 8 dagen korter dan in het derde kwartaal van 2021. Toen werd een woning gemiddeld 42 dagen aangeboden.

Grote verschillen tussen steden

Niet overal werden prijsstijgingen gemeten. Op stadsniveau zagen een aantal steden de huurprijzen dalen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. In Delft (€17,56) daalde de huurprijs voor nieuwe huurders met 1,2%. Ook in Gouda (€14,81) betaalden nieuwe huurders 1,5% minder dan vorig jaar. In Nijmegen (€13,83) en Maastricht (€15,04) daalde de vierkantemeterprijs met respectievelijk 2,1% en 1,5%. In Zwolle, waar een huurwoning in de vrije sector gemiddeld € 14,11 per m2 per maand kost, daalden de huurprijzen het afgelopen kwartaal met 2,2%.

De huurprijzen van vrije sector huurwoningen in de vijf grootste stede (de ‘G5’) zijn procentueel gestegen. In Amsterdam (€25,24) betaalden nieuwe huurders 10,3% meer voor een huurwoning dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. In Utrecht (€20,23) betaalden nieuwe huurders 6,5% meer.

Middelgrote steden

In Den Haag (€17,87), Eindhoven (€17,42) en Rotterdam (€17,51) liggen de vierkantemeterprijzen iets boven het landelijk gemiddelde. Een huurwoning in de vrije sector kostte in deze drie steden in het derde kwartaal van 2022 respectievelijk 6.7, 9.1 en 4% meer dan een jaar geleden.

In enkele middelgrote steden werden relatief grotere stijgingen van de huurprijs gemeten dan in de G5. In Amstelveen (€21,38) betaalden nieuwe huurders 12,6% meer dan vorig jaar en ook in Enschede (€13,40) gingen de huurprijzen met 13% omhoog.

ABN Amro maakt deze week bekend te verwachten dat er volgend jaar een einde komt aan de prijsstijging van koopwoningen.

Convenant: vanaf 2024 huurwoningen onder de € 1.000

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft samen met branche- en belangenorganisaties het convenant ‘Transparantie aanvangshuurprijzen’ ondertekend. Door dit convenant krijgen potentiële huurders van een vrijesectorwoning meer en duidelijkere informatie over de aangeboden woning voordat ze het huurcontract tekenen. Zo kunnen zij een betere afweging maken of de woning de huurprijs waard is. Het convenant moet ook onenigheid tussen huurder en verhuurder achteraf voorkomen.

Door de regulering verwacht het kabinet dat op termijn ruim 90% van de huurwoningen (sociale huur en middenhuur) bij een nieuw huurcontract onder de €1.000 worden verhuurd.

Vastgoed Belang vreest dat door de stapeling van maatregelen van zowel minister De Jonge als staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst Van Rij de mogelijkheid om nog te investeren teniet wordt gedaan. Het effect: niet meer, maar minder woningen.