verhuisafstand

Particuliere investeerders in de vier grote steden kochten in de afgelopen tien jaar een kwart van de aangeboden woningen. Dat meldt het Kadaster. Over heel Nederland ligt het aandeel van particuliere investeerders op 15 procent. Om deze trend te keren, stemde de Tweede Kamer vorige week in met een zelfbewoningsplicht.

In het laatste kwartaal van 2020 kochten particuliere investeerders in de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) zelfs ruim 40% van de verkochte woningen, in heel Nederland was dit bijna 30%. De reden dat kleine beleggers in het laatste kwartaal zo actief waren, heeft volgens het Kadaster alles te maken met de overdrachtsbelasting die sinds 1 januari van 2 naar 8 procent is gegaan. Ze profiteerden dus van het lagere tarief. Bij een huis van € 300.000 scheelt het € 18.000 aan belasting.

Vastgoedadviseur CBRE: Beleggingen in woningen bijna gelijkgebleven in 2020

680.000 huizen in handen investeerders

Van de circa acht miljoen woningen in Nederland zijn er inmiddels ongeveer 680.000 in handen van particuliere investeerders. Dit zijn particulieren die een extra woning kopen waar ze niet zelf gaan wonen of grote investeerders die massaal huizen verhuren. Niet alle woningen die in 2020 zijn aangekocht, zijn onttrokken aan de woningmarkt: een deel is door een particuliere investeerder gekocht van een andere particuliere investeerder.

Artikel gaat verder onder de grafiek

Bron: Het Kadaster

Investeerders kopen meer van eigenaar-bewoners in de G4

Particuliere investeerders zijn vaak actief in wijken waar jonge mensen willen wonen. Hierdoor kan competitie ontstaan tussen investeerders en koopstarters, al hoeft dat volgens het Kadaster niet per se zo te zijn. Daarom is ook gekeken naar hoeveel huizen van eigenaar-bewoners zijn verkocht aan beleggers:

  • De afgelopen tien jaar kochten particuliere investeerders in de vier grote steden zo’n 13 procent van de door eigenaar-bewoners verkochte woningen. In heel Nederland lag dat aandeel op ongeveer 7 procent.
  • In het laatste kwartaal van 2020 kochten particuliere investeerders in de grote vier steden ruim 25 procent van de door eigenaar-bewoners verkochte woningen. Voor heel Nederland lag dit op iets meer dan 15 procent.

Zaterdag 13 maart was woningmarktexpert Paul de Vries van het Kadaster te gast bij het tv-programma Kassa. In de uitzending werd vooral ingezoomd op de Haagse woningmarkt.

Prijsopdrijvend effect

Het Kadaster verklaart dat de actieve rol van beleggers op de woningmarkt hoe dan ook een prijsopdrijvend effect heeft. Dat denkt ook Nic Vrieselaar, sectoreconoom van de Rabobank. Op nu.nl zegt hij: “Dit onderzoek toont aan dat de rol van beleggers groot is, en niet alleen in de Randstad. Zelfs als beleggers niet in dezelfde vijver vissen als starters of andere huizenkopers die er zelf in willen gaan wonen, heeft het een prijsopdrijvend effect. Het vergroot immers de vraag naar woningen.”

Fors meer huurwoningen

Opvallend is dat het aantal huurwoningen op de markt ook fors toeneemt. Huurprijzen in Amsterdam daalden op Pararius in januari 7 procent. Het aanbod op huizenwebsite Funda nam in het afgelopen jaar met 70 procent toe.

“Het ligt voor de hand om dat toe te schrijven aan de activiteit van beleggers”, zegt Vrieselaar. “Nadat ze een huis hebben gekocht, komt het in de verhuur. Maar er spelen meer zaken mee. Zo zorgde het coronavirus voor minder migratie van expats en worden huizen die voorheen voor toeristen werden aangeboden, nu permanent verhuurd. Het grote aanbod zou de vraag vanuit beleggers nu kunnen laten afnemen, waardoor de huizenmarkt mogelijk afkoelt.”


Kamer akkoord met zelfbewoningsplicht

In de vier grote steden en in de Tweede Kamer is er grote zorg over deze trend, omdat het woningen onttrekt aan de woningmarkt. Donderdag 11 maart stemde de Tweede Kamer daarom in met een zelfbewoningsplicht van vijf jaar. Gemeenten krijgen dan de mogelijkheid bepaalde wijken aan te wijzen waarbij de nieuwe koper van een woning daar minimaal vijf jaar zelf moet wonen voor het pand verhuurd kan worden. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer.


In Vaals meeste huizen gekocht door investeerders

Inmiddels, zo ziet het Kadaster, kijken investeerders in toenemende mate ook naar huizen buiten de vier grote steden. Het is dan ook Vaals, een kleine stad in Limburg, waar in 2020 – in procenten van het aantal woningen in de stad – de meeste huizen werden gekocht door particuliere investeerders van een eigenaar die zelf in het huis woonde. De gemeente kan het grote aantal aankopen niet direct verklaren, maar geeft aan dat het zou kunnen komen doordat er studenten wonen die in het Duitse Aken naar de universiteit gaan.

Particuliere verhuur groeit door, buy-to-let hypotheek steeds populairder