Particuliere verduurzaming sterk in de lift
Huishoudens gaven het meeste uit aan zonne- en windenergie en isolatie. Foto: Charlie Wilde, Pixabay

Nederlandse huishoudens hebben vorig jaar € 11,3 miljard besteed aan het verduurzamen van hun woning. Dat is ruim het dubbele van wat de huishoudens aanvankelijk van plan waren.

Dat blijkt althans uit onderzoek van Multiscope onder ruim 5.000 Nederlanders. Volgens eerder onderzoek van hetzelfde onderzoeksbureau uit juni ’22 naar de verduurzamingsplannen van particulieren, wilden die gezamenlijk nog ‘slechts’ € 5,1 miljard investeren.

In totaal hebben het afgelopen jaar 4,8 miljoen huishoudens (59%) in 2022 tenminste één duurzame aanpassing aan hun woning gedaan. In 2021 waren dit er nog 4,2 miljoen en in 2020 4 miljoen. Gemiddeld worden er ook meer aanpassingen gedaan per woning dan een jaar eerder (4,5 versus 4,1).

Tekst loopt door onder de afbeelding

Zonne- en windenergie

Huishoudens gaven het meeste uit aan zonne- en windenergie (38%) en isolatie (37%). Daarna volgt verduurzaming van de verwarming (19%). Een relatief klein deel van de bestedingen ging naar verlichting (4%) en waterbesparing (2%), omdat de consument deze vaak zelf uitvoert.

Van de € 11,3 miljard werd € 9,6 miljard (85%) uitbesteed aan derden. Zaken die particulieren vaak uitbesteden zijn het plaatsen van zonnepanelen (93%), isolatie (86%) en ventilatie (85%).

Motivatie

De gestegen energiekosten vormen een belangrijke drijfveer voor de forse toename in verduurzamingsmaatregelen. Daarnaast waren belangrijke motivaties dat mensen hun lampen toch al moesten vervangen (30%) of om comfortabeler te wonen 29%. Ook hebben meer huishoudens hun woning verduurzaamd als ‘goede investering’; deze motivatie is toegenomen van 16% naar 21%. Niet geheel verrassend is dit hoger bij mensen met een koopwoning (32%) dan onder mensen met een huurwoning (8%).


Rijksregeling

De NVDE, de brancheorganisatie van bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame energie, pleit voor een Rijksregeling voor verduurzaming van arme wijken. Met grootschalige subsidies zouden gemeenten en burgers financieel en praktisch ontzorgd worden bij verduurzaming.

Aardgasvrij

De NVDE liet onderzoek uitvoeren door Ecorys naar wijken waar ‘energiearmoede’ heerst. Volgens dit onderzoek zouden, voor een vergelijkbaar bedrag als het prijsplafond nu kost, zo’n 1,1 miljoen huizen aardgasvrij gemaakt kunnen worden.

Door woningverbetering wijk voor wijk, planmatig en grootschalig aan te pakken, worden drie vliegen in één kap geslagen, aldus de branchevereniging: de energiearmoede wordt teruggedrongen, het bedrijfsleven kan opschalen en kosten reduceren en er wordt fors op aardgas en dus CO2-uitstoot bespaard.