rollator-2298056_1280

Van de Nederlandse bevolking is zo’n 40 procent inmiddels de 50 gepasseerd en zo’n 19 procent is 65 jaar of ouder. De overheid wil dat deze mensen zelfstandig blijven wonen maar heeft ook ambities rond de verduurzaming van de woningvoorraad. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) betoogt dat deze combi van doelstellingen een grote druk op de bestedingsruimte van ouderen betekent.

Van de Nederlandse bevolking is zo’n 40 procent inmiddels de 50 gepasseerd en zo’n 19 procent is 65 jaar of ouder. De overheid wil dat deze mensen zelfstandig blijven wonen maar heeft ook ambities rond de verduurzaming van de woningvoorraad. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) betoogt dat deze combi van doelstellingen een grote druk op de bestedingsruimte van ouderen betekent.

Een appèl om de woning te verduurzamen kan door de oudere woningbezitter worden genegeerd als de investering in langer thuis wonen prioriteit krijgt, of als de (financiële) omstandigheden geen investering toestaan. Dit zet de haalbaarheid van verduurzaming echter wel onder druk, aldus het PBL.

Financiële problemen

Wanneer een groeiend aantal beleidsdoelen wordt geformuleerd dat via verplichtingen of via (hogere) belastingen financiële druk op huishoudens legt, neemt de keuzeruimte af en kan het zomaar gebeuren dat de groeiende groep krasse knarren niet langer buigt, maar kraakt. De realisatie van de beoogde beleidsdoelen blijft dan niet zonder neveneffecten: de optelsom van vereiste eigen investeringen in zowel verduurzaming van de woning als het langer zelfstandig wonen, is immers niet haalbaar zonder een deel van de ouderen in financiële problemen te brengen.

Appeltje voor de dorst

Het idee dat veel ouderen genoeg vermogen hebben om van alles aan de eigen woning aan te passen, dient sterk genuanceerd te worden, waarschuwt het PBL. Ouderen houden bovendien hun vermogen wellicht liever achter de hand als een appeltje voor de dorst als er (nog) urgentere problemen ontstaan, willen het vermogen liever nalaten aan hun kinderen, of hebben er eenvoudigweg andere plannen mee.

Beperkte speelruimte

De optie dat een huurder op hogere leeftijd verhuist van een huur- naar een koopwoning is nagenoeg uitgesloten: het ontbreekt immers vaak aan voldoende kapitaal en een hypotheek op hogere leeftijd is ook niet meer aan de orde. Voor andere groepen ouderen lijkt er iets meer speelruimte, hoewel deze ook beperkt is. Veel ouderen hebben weliswaar vermogen in de eigen woning opgebouwd, maar dat is lang niet altijd toereikend om een nieuwe(re) woning voor terug te kopen.

Bron: rapport ‘ Krasse knarren’ van het PBL