Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is het verduurzamen van de woning voor veel huiseigenaren niet rendabel. De PBL wijt dit aan de huidige investeringslasten en gebrek aan voldoende subsidie. Niet veel huishoudens kunnen hun huis verduurzamen zonder hun totale woonlasten te verhogen.

Uit onderzoek van de PBL komt naar voren dat de meeste huishoudens wachten op de verduurzaming van hun woning. Ondanks dat alle Nederlandse woningen in 2050 energieneutraal moeten zijn volgens het Klimaatakkoord. De investeringen zijn simpelweg te hoog, ook op de lange termijn. Ondanks een lagere energierekening duurt de terugverdientijd te lang.

Lees verder onder de afbeelding

ABN AMRO waarschuwde vorig jaar al dat extra stappen nodig zijn voor woningverduurzaming

Investering te hoog, terugverdientijd te lang

PBL heeft de energierekening van verschillende typen huishoudens voor èn na de verduurzaming vergeleken, inclusief de investeringskosten. Ook de effecten van landelijke subsidies op de woonlasten en de terugleververgoeding voor overtollige opgewekte stroom uit zonnepanelen zijn in de berekening meegenomen.

Dan blijkt dat een verbetering van het energielabel van D naar energieneutraal in combinatie met maatregelen voor label B over het algemeen financieel niet aantrekkelijk is. Met een voordelige lening ziet dit huishouden zijn woonlasten gemiddeld met 50 euro per maand dalen. Over een periode van 30 jaar zal een dergelijke investering van circa 35.000 euro niet worden terugverdiend.

Huishoudens wachten af

PBL constateert dat zonder extra subsidies verduurzaming van het eigenwoningbezit financieel gezien voorlopig niet haalbaar is voor de meeste huishoudens. Met uitzondering van de groep koplopers die al wel geïnvesteerd heeft in pv-panelen, warmtepomp of andere gasloze oplossingen. Voor veel huishoudens is afwachten “de voordeligste en wellicht verstandigste optie”. Volgens het Planbureau zullen kosten van verduurzamingsmaatrelgen nog verder moeten dalen.

Lees verder onder de afbeelding

Weinig huishoudens zijn bereid extra te betalen voor duurzame woning

Weinig bereidheid verduurzamen

Slechts 1 op de 3 Nederlanders zei in 2018 bereid te zijn om maandelijk iets meer woonlasten te betalen voor een duurzame woning. Dat bleek uit onderzoek van USP Marketing  Consultancy onder ruim duizend Nederlanders. De respondenten wilden niet extra investeren in verduurzaming van huis, ook al hechtten ze er waarde aan.

Uitstel coronacrisis

VEH verwacht dat de verduurzaming van woningen door onzekerheden over werk en inkomen onder nog grotere druk komt te staan. Dit bleek afgelopen juni uit ledenonderzoek van VEH onder 1.023 woningbezitters. Maar liefst 40% van de huiseigenaren stelt duurzame maatregelen uit vanwege de coronacrisis.