Screenshot_2019-10-02 Nieuw platform moet starters op huizenmarkt handje helpen Foto

Platform woonstarters wil de aandacht voor staters bundelen en ideeën verzamelen die met name jongeren aan een woning helpen. Vandaag wordt het platform gelanceerd in de Tweede Kamer.

Een nieuw digitaal platform moet starters op de woningmarkt een steuntje in de rug geven. Platform woonstarters wil de aandacht voor staters bundelen en ideeën verzamelen die met name jongeren aan een woning helpen. Vandaag wordt het platform gelanceerd in de Tweede Kamer.

Op de website zoeken ontwikkelaars, overheden, beleidsmakers, experts en financiers samen naar ‘innovatieve oplossingen’ voor de problemen. Ook is er ruimte voor bijdragen van politici en bedrijven. Platform Woonstarters verschijnt met zes digitale edities per jaar. 

‘Verloren generatie op de woningmarkt’

In de eerste editie komt onder anderen hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer aan het woord. Dat de woningprijzen tot recordhoogte stijgen is volgens hem een groot probleem. ,,Jonge huishoudens kunnen dit niet meer betalen. Zij profiteren niet van de waardestijging, omdat ze hun koopbeslissing noodgedwongen steeds langer uitstellen. Daardoor wordt het voor hen steeds lastiger om op oudere leeftijd alsnog een woning te kopen, terwijl dat met gezinsuitbreiding vaak wel nodig is. We spreken ook wel van een verloren generatie op de woningmarkt.”

Uit een inventarisatie van BNR blijkt dat 30% van de starters leunt op geld van familie of vrienden bij de financiering van een koopwoning.

‘Platform Woonstarters’ is een initiatief van SVn, Bouwfonds Property Development (BPD), De Hypotheekshop, Vereniging Eigen Huis, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), provincie Limburg, Gemeentebelang Nunspeet, gemeente Kaag en Braassem, gemeente Tiel, Urbannerdam en Ikbouwbetaalbaar. 

De aandacht in politiek en beleid voor kwetsbare groepen op de woningmarkt lijkt toe te nemen. Vrijdag heeft de ministerraad al ingestemd met het wetsvoorstel huur en inkomensgrenzen, dat de kansen op een betaalbare woning voor kwetsbare groepen moet vergroten.

Bron: AD