Zeven bestaande woonwijken uit de jaren ’70, ’80 en ’90 aan de stadsrand worden toekomstbestendig gemaakt. Via een prijsvraag van Panorama Lokaal worden architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen uitgenodigd om vernieuwende ontwerpen te maken.

Energiezuinig en klimaatbestendig

De volgende wijken komen in aanmerking: Bargeres in Emmen, Schalkwijk in Haarlem, Julianadorp in Den Helder, Beverwaard in Rotterdam, Tilburg Noord, Westwijk in Vlaardingen en Mosterdhof in Westervoort. De bedoeling is dat er betaalbare, energiezuinige en klimaatbestendige woningen worden gerealiseerd. Een belangrijke randvoorwaarde is dat de woningen passen in het groen aan de stadsranden van deze gemeenten.

Elke locatie is een aparte prijsvraag. Lokale coalities van gemeenten, woningcorporaties, waterschappen en wijkraden hebben de ontwerpvraag geformuleerd. Voor 21 januari kunnen ontwerpteams zich aanmelden met een beknopte motivatie en portfolio op de website van Panorama Lokaal. Om een team te vormen, kan gebruik worden gemaakt van de matchingssite.

Tentoonstelling inzendingen

Per locatie worden maximaal drie teams geselecteerd voor de ontwerpfase. Deze teams gaan tussen februari en april aan de slag. De winnaars worden op 24 juni 2020 bekend gemaakt.  Daarnaast komt er een tentoonstelling en een publicatie van de inzendingen.

Panorama Lokaal is een initiatief van Panorama Nederland, het toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Deze visie presenteerde het College van Rijkadviseurs eind 2018.

Bron: Panorama Lokaal