Vastgoed actueel - privacy

Volgens juriste Anna Berlee is volledige openbaarheid van gegevens van huiseigenaren achterhaald. Dat concludeert zij uit haar promotieonderzoek aan de Universiteit van Maastricht. Belangrijke persoonsgegevens die in de koopakte van de notaris staan, zoals het ID nummer of de (maximale) hoogte van de hypotheeklening, kunnen nu via het Kadaster worden opgevraagd. De privacy van huiseigenaren is hierdoor in het geding.

Volgens juriste Anna Berlee is volledige openbaarheid van gegevens van huiseigenaren achterhaald. Dat concludeert zij uit haar promotieonderzoek aan de Universiteit van Maastricht. Belangrijke persoonsgegevens die in de koopakte van de notaris staan, zoals het ID nummer of de (maximale) hoogte van de hypotheeklening, kunnen nu via het Kadaster worden opgevraagd. De privacy van huiseigenaren is hierdoor in het geding, stelt Berlee. Volgens de promovenda zou het beter zijn om vooraf te bepalen of de aanvrager van de informatie een gerechtvaardigd belang heeft.

Privacy 

De juriste onderzocht hoe privacy van huiseigenaren zich verhoudt tot de volledige openbaarheid van gegevens uit de leveringsakte, die tegen betaling zijn op te vragen uit de openbare registers van het Kadaster. Die openbaarheid kan van belang zijn voor geïnteresseerde kopers, bijvoorbeeld om te achterhalen of de verkoper van een huis wel gerechtigd is het pand te verkopen. Maar de volledige openbaarheid van gegevens die nu geboden wordt, is disproportioneel, zo stelt Berlee. Niet iedereen is erbij gebaat dat privacygevoelige gegevens zoals hoogte van de hypotheek, geboortedatum of burgerlijke staat volledig opvraagbaar zijn.

Digitale technieken

In tegenstelling tot vroeger, toen informatie alleen analoog verkrijgbaar was, kan via digitale technieken veel beter worden gestuurd in het beschikbaar maken van kadastrale gegevens. In haar onderzoek refereert Berlee aan Duitsland, dat werkt met een belangentest. Via die test bepalen de Duitsers vooraf of de aanvrager een gerechtvaardigd belang heeft om (delen van) informatie op te vragen. “Een dergelijke test zou beter aansluiten bij de huidige privacyregelgeving, zonder afbreuk te doen aan de onderliggende redenen voor een openbaar register,” aldus Berlee.

Bron: Universiteit Maastricht

Wilt u op de hoogte blijven wat betreft de AVG? Neem dan een kijkje in ons dossier en schrijf u in voor een proefabonnement en ontvang binnenkort onze nieuwste AVG special.