Prognose Rabobank
Prognose stijging huizenprijzen per COROP-regio in 2021 (links) en 2022 (rechts). - Bron: RaboResearch

Duizenden tegenstanders protesteerden zondag 12 september in Amsterdam tegen het woonbeleid en de exploderende huizenprijzen. Echter: volgens een prognose van de Rabobank gaan de woningprijzen ook in 2022 met nóg eens 11,5 procent omhoog. Dat betekent dat een gemiddeld gekocht huis in slechts twee jaar meer dan 90.000 euro duurder wordt.

De huizenprijzen stijgen dit jaar bijna dubbel zo hard als in 2020. Dat schrijven economen van RaboResearch in het nieuwste Kwartaalbericht Woningmarkt. Dit leidt naar een prijsstijging van gemiddeld 14,4 procent in 2021. Ook volgend jaar blijft de prijsgroei vermoedelijk hoog met een verwachte plus van nog eens 11,5 procent. Dat betekent dat een gemiddeld gekocht huis in slechts twee jaar tijd 28 procent – meer dan 90.000 euro – duurder wordt.

Rabobank: prognose van juni bijgesteld

In hun juniraming gingen de Rabo-economen nog uit van een stijging met een kleine 11 procent in 2021, gevolgd door een verdere toename van 4,6 procent in 2022. Woningmarkteconoom Stefan Groot licht de bijstelling toe: “Sindsdien zijn de huizenprijsstijgingen verder versneld. Bovendien herstelt de Nederlandse economie sneller dan verwacht van de coronacrisis, en zijn de vooruitzichten voor de werkloosheid afgelopen maanden verder verbeterd. Ook voorzien we dat de kapitaalmarktrentes, die van invloed zijn op de hypotheekrentes, langer laag zullen blijven dan waar we in juni van uitgingen.”

Lees ook: Rabobank verwacht dubbele groeicijfers huizenprijzen


Duizenden betogers vragen met protestmars aandacht voor wooncrisis

Het woonprotest op zondag 12 september was gericht tegen de exploderende huizenprijzen, tegen de stijgende huren in de vrije sector en het tekort aan sociale huurwoningen. De actievoerders liepen met borden met daarop teksten als ‘Huizen voor mensen, niet voor prinsen’ en ‘huisjesmelkers functie elders’. Ook scanderen de deelnemers gezamenlijk leuzen als ‘mensen boven markt’ en ‘Fuck de woningmarkt’.

Volgens de directeur van de woonbond stonden er circa 10.000 mensen op het veld. Dat meldt de NOS. De organisatie zegt over de opkomst: “Dit protest laat zien dat het een breed gedragen onderwerp is en dat er veel mensen zijn die geloven dat we als collectief verandering kunnen opeisen.”

Volgens de gemeente Amsterdam waren er ruim 15.000 mensen aanwezig bij het protest, dat door meer dan 200 organisatie wordt gesteund. Onder hen zijn linkse partijen, vakbonden en milieuorganisaties. Het woonprotest is het begin van diverse acties in het hele land. Op 17 oktober volgt de ‘woonopstand’ in Rotterdam.


 

‘Dertig jaar lang zo’n 300 euro hogere bruto maandlasten’

Voor starters is het een sombere boodschap, gaat Groot verder. Hij rekent voor dat een stijging van 90.000 euro zelfs bij de huidige lage rente betekent dat een koper die dit bedrag hypothecair financiert, dertig jaar lang zo’n 300 euro hogere bruto maandlasten heeft. “Zo werkt het op een iets later moment kunnen kopen van een huis dus decennialang door op de financiële ruimte die huishoudens hebben nadat de vaste lasten zijn betaald.”

Alleen al in de eerste vijf maanden van het jaar steeg de prijs van een gemiddelde koopwoning harder dan in héél 2020. En in de maanden daarna is de stijging verder opgelopen tot 16,3 procent jaar-op-jaar in juli. Groot: “Relatief is dat de sterkste toename sinds 2000; in euro’s is het waarschijnlijk opnieuw de hardste prijsstijging ooit op de Nederlandse huizenmarkt. Het betekent dat een gemiddeld huis in slechts een jaar tijd naar schatting zo’n 55.000 euro duurder is geworden.”

Regionale verschillen groot, maar overal dubbele groeicijfers

Opnieuw zijn de regionale verschillen in prijsontwikkeling volgens de economen groot. “In alle regio’s verwachten we komende jaren een flinke stijging van de huizenprijzen, maar regionaal zijn er flinke uitschieters. Flevoland spant nu al de kroon, en zal dat de rest van dit jaar en volgend jaar naar verwachting blijven doen. We gaan uit van een stijging van 20 procent dit jaar, waar volgend jaar nog eens 15 procent bovenop komt. Ook in veel regio’s in Noordoost-Nederland groeien de prijzen dit jaar hard,. De kleinste toename zien we dit jaar in Groot-Amsterdam, maar daar is de stijging alsnog 12 procent.”

Bekijk het volledige rapport van RaboResearch

De hoogste groei van de prijzen in regio’s waar het prijsniveau nog wat lager ligt, hangt nauw samen met het hoge prijsniveau in de meest gewilde regio’s, legt Groot uit. “Daar zijn de huizenprijzen eerder al sterker gestegen. De bereikbaarheid van koopwoningen staat daardoor onder druk in die regio’s, zodat huishoudens op zoek gaan naar alternatieven. We verwachten dat deze trend doorzet.”

Veel huizenverkopen in 2021, daling in 2022

Groot: “Naar verwachting wisselen dit jaar 231.000 koopwoningen van eigenaar. Dat zijn er iets minder dan in 2020, toen 236.000 koopwoningen zijn verkocht. In 2022 verwachten we 211.000 transacties. De vraag naar woningen blijft weliswaar hoog, maar het aanbod droogt snel op.”

Lees ook: Prijsstijging koopwoningen in juli 16,3 procent