Vastgoed Actueel Randstedelingen verhuizen steeds vaker naar het oosten

In drie jaar tijd is het aantal verhuizingen vanuit de Randstad naar Overijssel en Gelderland met 40 procent toegenomen, van 8.000 naar 11.000 in 2018. De verwachting van onderzoeksbureau RIGO is dat dit aantal de komende jaren verder toeneemt. 

In drie jaar tijd is het aantal verhuizingen vanuit de Randstad naar Overijssel en Gelderland met 40 procent toegenomen, van 8.000 naar 11.000 in 2018. De verwachting van onderzoeksbureau RIGO is dat dit aantal de komende jaren verder toeneemt. 

De andere kant op blijft het aantal verhuizingen juist stabiel, al zijn dat er nog wel iets meer. Dat zijn echter veelal ‘oudere jongeren’ (twintigers) die het ouderlijk huis verlaten. Ze laten dus geen leeg huis achter. 

In opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel onderzocht RIGO de omvang en aard van de verhuisstromen tussen (delen) van de Randstad en (delen van) beide oostelijke provincies. Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van CBS-Microdata. Dit bood de mogelijkheid om de analyse toe te spitsen op huishoudens (in tegenstelling tot personen) en betrokken woningen.

Tekst gaat verder onder de grafiek

Aandacht voor woningnood

De provincies Overijssel en Gelderland lieten onderzoek doen omdat ze aandacht willen voor de problemen die momenteel rond huisvesting ontstaan. Gedeputeerde Peter Kerris (PvdA) van Gelderland tegenover het Brabants Dagblad: “Ede ligt al in de Randstad en nergens groeit het woningtekort zo snel als in Nijmegen. We willen iedereen met open armen ontvangen, maar de woningmarkt is in onze steden overspannen en we zetten ons schrap voor wat komen gaat. Veel wisten we al, maar nu kunnen we dat staven met cijfers.”

In het rapport wordt gesproken over suburbanisatie. Amsterdam verliest al enkele jaren huishoudens aan de rest van de Randstad. Omdat de prijzen daar ook behoorlijk stijgen, breidt de trend zich uit naar het oosten. Van het zuiden is geen rapport beschikbaar. De provincie Brabant zegt in een reactie vooral te groeien dankzij provinciale migratie vanuit Limburg, maar er is ook een grote verhuisstroom vanuit de provincie Zuid-Holland waarneembaar.

Groenere woonomgeving doorslaggevend

De grootste groep Randstadverlaters zit in de leeftijdsgroep 30-45, maar er zijn ook ruim 3.000 60-plussers die naar Overijssel of Gelderland verhuizen. Dankzij de overwaarde van hun huis in de Randstad hebben ze relatief veel te besteden. De grootste groep verhuizers gaat dan ook voor een koopwoning. Een groenere woonomgeving is het meest genoemde argument (40 procent) onder de verhuizers. Van de ondervraagden zegt 38 procent de relatieve rust prettig te vinden. 29 procent vertrekt naar het oosten om dichter bij familie te wonen.

Opvallend is dat de verhuizers lang niet allemaal naar een dorp of het platteland verhuizen. Veruit de meeste huishoudens ruilen een gemeente in de Randstad in voor een stad als Zwolle, Deventer, Arnhem of Nijmegen. 

Tekst gaat verder onder de grafiek

Gelderland en Overijssel willen ook woondeal

Een kwart van de verhuizers blijft in de Randstad werken. Dat zorgt volgens gedeputeerde Peter Kerris voor nóg een ‘uitdaging’. “De treinen tussen Nijmegen en Utrecht zitten nu al behoorlijk vol. We moeten dus ook investeren in infrastructuur. Wat mij betreft gaat dat onderdeel uitmaken van een woondeal die we samen met Overijssel en de minister willen sluiten. We willen dat Zwolle, Deventer, Ede, Arnhem en Nijmegen ook een deal krijgen, waardoor corporaties in ons gebied recht hebben op de 100 miljoen euro korting op de verhuurderheffing”, aldus Kerris.

Zelf heeft Gelderland 80 miljoen euro vrijgemaakt voor een ‘actieplan wonen’.

Bron: bd.nl, Rigo.nl