Vastgoed Actueel Senioren

Voor ouderen zijn in de woningmarkt meer ‘tussenoplossingen’ nodig. Dat concludeert MarketResponse in een rapport over ouderen en hun woonwensen. Door woningen en buurten af te stemmen op verschillende typen senioren, kunnen zij langer zelfredzaam blijven en zelfstandig blijven wonen.

Nederland vergrijst: in 2050 is een op de vier inwoners ouder dan 65 jaar. Dat vraagt om een goede afstemming van woningen en woonomgeving op ouderen, staat in het rapport ‘Het nieuwe grijs is kleurrijker dan ooit’. De druk op de zorg is nu al groot en wachtlijsten voor verzorgingshuizen groeien. Goede redenen om te kijken naar hoe senioren in een levensloopbestendige woning zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven, aldus de onderzoekers.

Maar zoveel ouderen, zoveel leefstijlen. Iedere groep vraagt om een andere woonsituatie, variërend van een vrijstaande woning in het groen tot een gezellig woonhofje of een beschermend woonzorgcomplex.

Rode, gele, groene en blauwe senioren

MarketResponse schetst een heel scala aan levensstijlen van ouderen, ingedeeld op kleur. De ‘rode’ oudere is actief en ondernemend, en denkt nog niet veel na over de juiste maatregelen als het gaat om levensbestendig wonen. ‘Oranje’ 65-plussers zijn gesteld op sociaal contact en gezelligheid. Ze erkennen dat ze ouder worden, maar zijn wat afwachtend in het nemen van beslissingen. De ‘gele’ oudere is vaak lager opgeleid en hecht aan een vertrouwde omgeving. ‘Blauw’ is zeer zelfstandig, gaat pragmatisch om met veranderingen en is goed voorbereid. De ‘aqua’-oudere treft op tijd maatregelen voor een levensloopbestendige woning en durft daarbij hulp te vragen. Dan zijn er nog ‘groene’ senioren. Zij vinden zichzelf al snel oud, zijn afwachtend en durven geen risico’s te nemen.

Lees verder onder de afbeelding

Woonrapport ouderen MarketResponse

Passende woonconcepten

Voor elke groep is er een passend woonconcept nodig, zeggen de onderzoekers. Bij de actieve rode en oranje ouderen past een woning op een plek nabij een centrum, met ruimte voor sport en ontspanning en theaters en musea binnen handbereik. Zij staan ook open voor woongroepen met gelijk gestemden. De zelfstandige blauwe groep past goed in een ruim opgezette buurt met water en uitzicht, in een vrijstaand huis of appartement. Sociaal contact is voor de gele groep van belang en daarom is wonen een hofje of gemengde buurt voor die groep ideaal. Groene ouderen gaan voor privacy in een rustige buurt, of in een serviceflat of woonzorgcomplex.

Eigen woning

De meeste ouderen vinden het belangrijk om hun eigen woning te kunnen blijven wonen, meldt MarketResponse in het rapport, dat is opgesteld na onderzoek onder 3274 mensen van 55 jaar en ouder. Een ruime meerderheid zegt in de huidige woning te willen blijven wonen, gevolgd door een levensloopbestendige woning. Op de derde plek staat de aanleunwoning. 92% ziet het daarbij niet zitten om naar een verzorgingstehuis te gaan. Het behouden van zelfstandigheid en zelfredzaamheid staat hoog in het vaandel.

Lees verder onder de grafiek:

MarketResponse woonwensen ouderen

Bron: MarketResponse

Levensloopbestendig

Meer dan de helft van de ondervraagde vijfenzestigplussers vindt het erg belangrijk dat zijn of haar huidige woning levensloopbestendig is, maar toch geeft een kwart aan dat ze daarover nog niet tevreden zijn. Ook de Rabobank concludeerde al eens dat in een ruim een miljoen woningen aanpassingen nodig zijn om ouderen langer in hun huis te kunnen laten wonen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een inloopdouche, brede gangen of een traplift.

Woonomgeving

Ook de woonomgeving is zeer belangrijk voor ouderen, blijkt uit het onderzoek. De respondenten noemen als vijf belangrijkste factoren:

  • een veilige buurt (84%)
  • voldoende straatverlichting (81%)
  • een halte voor openbaar vervoer op loopafstand (59%)
  • recreatie- en sportmogelijkheden in de buurt (42%)
  • een ontmoetingsruimte voor mensen in de buurt (31%)

Het rapport Het nieuwe grijs is kleurrijker dan ooit is op te vragen bij Market Response.