reacties Prinsjesdag
Het kabinet trekt in de Miljoenennota veel extra geld uit. Partijen in de woningmarkt maken zich onder meer zorgen over het tempo waarin woningbouw plaatsvindt en verduurzaming van woningen. - Foto: Flickr

Partijen die zich bezighouden met de woningmarkt zijn blij dat de overheid op Prinsjesdag de wooncrisis nog steeds hoog op de agenda heeft staan. Maar ze uiten ook kritiek op de kabinetsplannen: onder meer op het tempo van woningbouw, de haperende doorstroming op de woningmarkt en de verduurzaming van woningen.

Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag de Miljoenennota met daarin onder meer een koopkrachtpakket van €17 miljard en een prijsplafond dat de energierekening van huishoudens binnen de perken moet houden. Veel plannen voor de woningmarkt waren al bekend, zoals het verdwijnen van de jubelton en een huurverlaging voor de laagste inkomens.

NVM: doorstroming nodig op vastlopende woningmarkt

In een reactie op de Miljoenennota zegt makelaarsvereniging NVM ‘met genoegen te constateren dat de politiek de wooncrisis op Prinsjesdag 2022 nog steeds als prioriteit ziet’. Maar tegelijkertijd maakt de vereniging zich zorgen over de vastlopende woningmarkt en de hoger wordende woningnood.

Ondanks alle ambities dreigt het doel van 900.000 extra woningen vast te lopen en stokt de doorstroming op de woningmarkt. “Voor starters is het bijna onmogelijk een woning te bemachtigen, gezinnen kunnen niet doorstromen en voor senioren zijn er lokaal geen juiste woningen beschikbaar”, zegt waarnemend NVM-voorzitter Lana Gerssen. “De markt zit stevig in het slot en komt alleen in beweging met een praktische, realistische en gezamenlijke aanpak. Daar moeten overheid, belangenorganisaties en bedrijfsleven elkaar echt in gaan vinden. Want 2023 moet het jaar van de waarheid worden.”

De woonminister publiceert in hoog tempo nieuwe plannen. Daarin staan op het oog sympathieke vormen van regulering om de schaarste te herverdelen, zoals betaalbaar bouwen en voorrang voor groepen. Maar dat heeft een keerzijde, zegt NVM. “De huidige marktdynamiek kenmerkt zich door een snel stijgende hypotheekrente en oplopende bouw- en energiekosten. De regulering van de minister komt nu bovenop deze prijs- en risicoverhogende factoren. Beleggers en ontwikkelaars stellen zich hierdoor terughoudend op bij de realisatie van projecten waardoor de doorstroming stokt.”

Bouwend Nederland: maatregelen versnellen

Ook Bouwend Nederland signaleert dat inzetten op betaalbaarheid en het reguleren van huurprijzen de ambities rond woningbouw in de weg zitten. Volgens de koepelorganisatie van bouwers is het niet mogelijk om onder die omstandigheden op te schalen naar 100.000 woningen per jaar. En het is duidelijk dat hiermee het uiteindelijke doel van 900.000 extra woningen erbij niet wordt gehaald.

Bouwend Nederland vindt verder dat beschikbaar geld lang op de plank blijft liggen. De agenda voor ruimtelijke ordening is rijk gevuld, maar een concrete uitwerking van de ambities mist nog, aldus de bouwers.

Tegelijkertijd ziet de organisatie ook lichtpunten, zoals €390 miljoen die extra wordt uitgetrokken voor infrastructuur en €7,5 miljard voor de ontsluiting van nieuwe wijken. Meer geld is goed, maar Bouwend Nederland wijst ook op de noodzaak van versnelling van maatregelen. Er is behoefte aan tempo om de woningcrisis aan te pakken en de economie te laten draaien.

Lees ook: Kabinet strooit met geld om koopkracht te beschermen

VEH: onzekere winter voor veel woningbezitters

Vereniging Eigen Huis zegt bezorgd te zijn over de uitvoering van het steunpakket energiekosten. Er is weliswaar een prijsplafond ingesteld om te voorkomen dat mensen hun energierekening niet meer kunnen betalen, maar toch gaan velen een onzekere winter tegemoet, zegt VEH. De vereniging pleit ervoor om specifieke groepen niet over het hoofd te zien. Als voorbeeld noemt zij appartementen met één gezamenlijke energieaansluiting via hun VVE. Ook woningen die niet zijn aangesloten op een warmtenet moeten in aanmerking komen voor het prijsplafond.

Verder hoopt VEH dat er vaart komt achter de financiering en uitvoering van verduurzamen van woningen. Mensen met een slecht geïsoleerde woning, een bescheiden inkomen en een hoge energierekening kunnen isolatiemaatregelen vaak niet betalen. VEH pleit voor een isolatievoucher, zodat mensen nog voor de winter kunnen gebruiken om laagdrempelige maatregelen te nemen.

VGM NL: Onzekerheden prijsplafond energie snel wegnemen

Volgens Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL), de branchevereniging voor vastgoed- en VvE managers in Nederland, moeten de onzekerheden in de planuitwerking om een prijsplafond voor gas en stroom in te voeren, op korte termijn worden weggenomen.

VGM NL-bestuurslid VvE management René Brinkhuijsen: “Gezien de huidige energiecrisis is het goed dat het kabinet huishoudens en mkb wil ondersteunen door middel van onder meer een energieprijsplafond en een energietoeslag. Maar wat betekent deze energiecompensatie voor VvE’s met blokverwarming? Er zijn VvE’s waarvoor energie centraal is ingekocht.  Vallen die onder de regeling voor consumenten? Wat betekent de compensatie voor een aansluiting op naam van een VvE die wettelijk verplicht een KVK-inschrijving hebben? Wordt een dergelijke VvE gelijkgesteld met huishoudens? En hoe om te gaan met gemengde complexen met winkels en woningen? Het kabinet heeft toegezegd zo snel mogelijk met een uitgewerkt voorstel te komen. Daarin moeten ook deze specifieke vragen voor VvE’s worden meegenomen. VGM NL zal daar, zowel aan de betrokken minister als aan diverse Kamerleden, input voor leveren.”

Woonbond: blinde vlek voor huurders vrije sector

De Woonbond vindt dat er stappen in de goede richting worden gezet in de begroting. Toch zijn er punten van zorg, zoals de ‘blinde vlek voor de betaalbaarheid van huurders in de commerciële sector’. De bond is blij met het instellen van een prijsplafond voor de energierekening. Dat geeft lucht, al laten de gekozen prijsniveaus toch nog te hoge stijgingen van de energierekening toe.

Algemene Politieke Beschouwingen

De dag na Prinsjesdag volgen traditioneel de Algemene Beschouwingen, waarin de Tweede Kamer debatteert over de kabinetsplannen. Gisteren klonk al veel kritiek bij de oppositie. De Raad van State, de belangrijkste adviseur van de regering, schrijft in een advies dat de regering zich in de plannen niet houdt aan de eigen begrotingsregels en noemt dat zorgwekkend.