boeteclausule
De rechtbank oordeelt dat een boete van 1 in plaats van 10% op zijn plaats is: € 2.675. - Foto: Canva

De rechter in Dordrecht heeft de standaard boeteclausule bij het niet voldoen aan de voorwaarden van een financieringsvoorbehoud verlaagd van 10% naar 1%.

Doorgaans verliezen kopers die deze 10% boete moeten betalen altijd een rechtszaak hierover. Rechters zijn duidelijk: de boeteclausule is afgesproken in de koopovereenkomst en afspraak is afspraak. Maar de rechter van de rechtbank in Dordrecht kijkt nu voor het eerst anders naar dit boetebeding, schrijft amweb.nl.

Rechter: boeteclausule ‘buitensporig’

Bij de rechter vroeg de koper om matiging van de boete, vooral vanwege het feit dat er feitelijk geen schade is geleden. De rechter in Dordrecht ging daarin mee en verlaagde de  boete van 10 naar 1%. De verkopers kunnen in deze zaak namelijk niet aantonen dat ze daadwerkelijk schade hebben geleden als gevolg van het ontbinden van het verkoopcontract. Sterker; de verkopers zijn er flink op vooruitgegaan toen de koop niet doorging. Koper en verkoper waren een koopsom van € 267.500 overeengekomen. De koop ging niet door, waarna de verkoper recht meende te hebben op € 26.750 boete. Vier maanden later werd de woning alsnog verkocht voor een bedrag van € 321.000.

Matiging is billijk

De eisende partij kon ter zitting niet aantonen dat hij daadwerkelijk schade heeft geleden als gevolg van het ontbonden contract. Bovendien ging het om een overeenkomst tussen twee particulieren en was er sprake van schuldenproblematiek bij de koper. De rechtbank oordeelt dat een boete van 1% op zijn plaats is: € 2.675.

Omdat beide partijen deels in het ongelijk zijn gesteld, dienen ze hun eigen deel van de proceskosten te dragen.