juridisch advies

Het schriftelijkheidsvereiste is in 2003 ingevoerd en geeft de koper van een woning drie dagen bedenktijd waarbinnen hij de koopovereenkomst, zonder opgaaf van redenen, mag ontbinden. Wat is voor je klanten belangrijk om te weten? En hoe ga je als makelaar zelf om met dit vereiste?


Het schriftelijkheidsvereiste is in 2003 ingevoerd en geeft de koper van een woning drie dagen bedenktijd waarbinnen hij de koopovereenkomst, zonder opgaaf van redenen, mag ontbinden. Wat is voor je klanten belangrijk om te weten? En hoe ga je als makelaar zelf om met dit vereiste?

  1. Wijs je klanten erop dat de enige waterdichte zekerheid voor alle partijen de schriftelijke koopovereenkomst is. 
  2. Wijs verkopers op hun juridische plichten. Vooral als zij om welke reden dan ook niet voor honderd procent achter de verkoop staan.
  3. Voorkom onbehoorlijk handelen, zelfs als dat juridisch gezien toegestaan is. Het is nooit goed voor je imago als je betrokken raakt bij een toegezegde, maar teruggedraaide voorgenomen verkoop.

Bron: Vastgoed