BNR Bouwmeesters

In mei werden circa 43.000 hypotheekaanvragen via het Hypotheken Data Netwerk (HDN) afgesloten. Dat is ruim 26% meer dan het maandgemiddelde van de afgelopen jaren. Daarmee blijft de trend in stand waarbij sinds augustus 2019 iedere maand het record van de afgelopen jaren wordt verbroken.

De markt is na de uitschieters tijdens de eerste twee maanden van de intelligente lockdown wel in wat rustiger vaarwater gekomen, blijkt uit cijfers van HDN. “Waar de hypotheekaanvragen in maart en april – met ruim 85% hoger dan normaal – echt door het dak gingen, lijkt de markt nu te stabiliseren naar het niveau van de maanden voor de coronacrisis”, aldus HDN-directeur Reinier van der Heijden.

Lees ook: Monitor Koopwoningmarkt: effecten coronacrisis pas later in 2020 merkbaar

Relatief minder oversluiters

Toen het coronavirus zich in Nederland manifesteerde, besloten veel mensen om hun hypotheek versneld om te zetten naar een lagere rente. Dit werd mede gevoed door een lichte stijging van de hypotheekrente. Van der Heijden: “In mei zie je dat het aandeel van deze groep oversluiters daalt en de verhoudingen tussen de verschillende soorten aanvragers normaliseren. Daarbij is er een zichtbare procentuele stijging in de klantprofielen Starters jong, Starter stabiel, Doorstromer en Opstromer.”

Hypotheekaanvragen in mei per jaar

 

Bron: HDN


Starterslening in opmars

De Hypotheekshop signaleert dat meer starters weer een hypotheek aanvragen. Veel starters maken gebruik van de hulp van hun ouders, waarbij een schenking het meest voorkomt. Daarnaast maakt een stijgend aantal gemeenten (weer) werk van de Starterslening, die gunstiger uitpakt.

Een aantal gemeenten had met het aantrekken van de woningmarkt besloten om geen Starterslening meer aan te bieden. Mede hierdoor werden in 2019 minder van dergelijke leningen (2.256) verstrekt dan in 2018 (2.551). In crisistijd besluiten meer gemeenten echter om de Starterslening nieuw leven in te blazen, anderen verhogen de budgetten. Door ruimere voorwaarden komen ook wat duurdere woningen in aanmerking voor de Starterslening. Hiermee spelen gemeenten in op het beperkte woningaanbod in de lagere prijsklassen.