miljoenenwoningen

In de zogenoemde ‘villagemeenten’ staan relatief veel slecht geïsoleerde huizen. De laatste vijf jaar is er bovendien weinig verbeterd.

Dat blijkt uit data van de Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat die het FD heeft geanalyseerd. Uit die analyse blijkt dat in zeven van de acht gemeenten met de hoogste gemiddelde WOZ-waarden meer huizen met een laag energielabel staan dan het landelijk gemiddelde.

Meer dan 35% van de geregistreerde huizen in Heemstede heeft een label in categorie E, F of G, de minst duurzame categorieën. Daarmee presteert Heemstede het slechtst van alle Nederlandse gemeenten. In Laren en Bloemendaal is ruim 30% van de huizen slecht geïsoleerd, in Wassenaar ruim een kwart. Dat is fors hoger dan het landelijk gemiddelde van 16%.

Cijfers uit 2015 en 2020 suggereren dat er weinig vooruitgang is geboekt bij het verduurzamen van de huizen. Terwijl het aantal gelabelde woningen in Nederland met ruim twee miljoen steeg, nam het aandeel minst duurzame woningen gestaag af. In Heemstede en Bloemendaal, waar het aandeel gelabelde woningen ongeveer verdubbelde, steeg het percentage woningen met E-, F- of G-label juist.

‘Warmte glipt door de kieren naar buiten’

Dirk Brounen, hoogleraar vastgoedeconomie aan de Universiteit van Tilburg, noemt het ‘wrang’ dat er in rijke gemeenten zoveel slecht geïsoleerde huizen staan. “We proberen gewone mensen over te halen hun huis te isoleren of van het gas af te gaan. Dat is voor mensen met een lager inkomen een heel grote, dure stap. Tegelijkertijd lopen gefortuneerde villabewoners niet bepaald vooraan in de transitie, dat laten deze cijfers wel zien”, zegt Brounen tegen het FD.

Huizen die worden verkocht moeten verplicht over een energielabel beschikken. Eigenaren kunnen er ook een aanvragen. Oude, slecht geïsoleerde huizen, waarvan gemeenten als Bloemendaal en Heemstede er relatief veel hebben, krijgen meestal een G-label. Omdat er wachtlijsten zijn ontstaan, zijn verkopers tijdelijk niet verplicht het label te vermelden.

Juist voor huizen met een E-, F- of G-label is verduurzaming de moeite waard, is de overtuiging van hoogleraar Brounen. “Bij woningen met G-labels glipt de warmte bij wijze van spreken door de kieren naar buiten.”