Renteverhoging en aanhoudende inflatie gaan vooral starter treffen
Eerdere rentedalingen zijn alweer bijna tenietgedaan. Foto: Gerd Altmann, Pixabay

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft afgelopen donderdag de rente verhoogd met 0,75%, in een poging de inflatie te beteugelen. Consumenten gaan het binnenkort merken in een verdere stijging van de hypotheekrentes.

Gemiddeld stegen de hypotheekrentes tussen eind augustus en 12 september al met 0,15  tot 0,2 procentpunt, berekende vergelijkingssite Geld.nl. Eerdere rentedalingen zijn nu bijna tenietgedaan. De gemiddelde rente voor een annuïteitenhypotheek met NHG en een rentevaste periode van 5 jaar stond tijdens het hoogste punt eind juli op 3,39%. Nu is die alweer 3,38%.

Bij langere rentevaste periodes ligt de huidige hypotheekrente nog wel iets onder het hoogtepunt van eind juli. Zo staat de gemiddelde rente voor een hypotheek van 20 jaar vast nu op 3,91%. Dat was eind juli nog 4,1%.

Tekst loopt door onder de afbeelding

© Geld.nl

Kapitaalmarktrentes

De hypotheekrentes voor korte rentevaste periodes, en de variabele hypotheekrente, reageren altijd sterk op renteverhogingen van de ECB, aldus Amanda Bulthuis van Geld.nl. Bij langere rentevaste periodes kijken hypotheekverstrekkers ook naar de kapitaalmarkrentes, zoals de rentes op staatsleningen. En die rentes hangen weer samen met de inflatie.

De ECB verwacht pas voor 2024 een ietwat normale inflatie: 2,3%. Voor 2022 wordt 8,1% verwacht (een stuk hoger dan de eerdere verwachting van 6,8%) en voor 2023 wordt een geldontwaarding verwacht van 5,5%, meldt Van Bruggen Adviesgroep in haar nieuwsbrief.

Beleggers kijken bij het verstrekken van leningen met name naar de inflatie. Als die hoog is, zullen ze daarvoor een extra vergoeding willen hebben. Ze maken bijvoorbeeld bij een lening voor 10 jaar een inschatting van de inflatie over de komende 10 jaar. Daarop passen ze hun rente aan. De kans is dan ook groot dat de lang aanhoudende hoge inflatie leidt tot hogere marktrentes, en dito hypotheekrentes.

Oscar Noorlag, hypotheekexpert van Van Bruggen Adviesgroep: “Op basis van de vooraankondiging van renteverhogingen is de kans groot dat de stijging deze week groter is dan afgelopen week. Het duurt altijd enkele maanden voordat een hogere rente van de ECB effect heeft op de economie en tot een mogelijk lagere inflatie leidt.”

Hypotheeknormen

Michiel Meijer, directeur van Van Bruggen Adviesgroep, voorziet daarnaast voor het nieuwe jaar lagere hypotheeknormen (de wettelijk vastgelegde regels hoeveel een woningkoper mag lenen in verhouding tot het inkomen en de waarde van de woning, berekend door het Nibud). Normaal gesproken wordt bij de berekening gekeken naar de vier voorafgaande jaren. Dit om te voorkomen dat er grote sprongen zitten in hoeveel iemand bij een bepaald inkomen kan lenen.

Voor de hypotheeknormen voor 2023 zou dus gekeken moeten worden naar een gemiddelde over de jaren 2019 tot en met 2022. “Maar de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten hebben al aangegeven dat de huidige hoge inflatie meegewogen moeten worden in de nieuwe financieringslastpercentages, in plaats van dat die hoge inflatie van dit jaar slechts voor een kwart meegenomen wordt”, aldus Meijer.

Dat betekent dus dat woningzoekenden in 2023 niet alleen een hogere hypotheekrente gaan betalen, maar ook minder kunnen lenen. Meijer: “Dit treft starters over het algemeen meer dan doorstromers, omdat starters vaker dan doorstromers de maximale leencapaciteit nodig hebben.”

Viisi Hypotheken signaleerde in de afgelopen maanden juist een verbetering van de positie van starters op de woningmarkt.