Salarisonderzoek 2021

Het gemiddelde bruto maandsalaris van een makelaar-professional was in 2021 € 3.524,68. Dat is een toename van 3,8% vergeleken met 2020, toen een makelaar gemiddeld € 3.391,62 verdiende. Dat blijkt uit het Salarisonderzoek 2021.

Vergeleken met de gemiddelde loonstijging van werknemers in Nederland in 2021, 2,4%, is de stijging van de salarissen van KRMT en RM/RT fors te noemen. Dat concludeert recruitmentspecialist 2B Connected uit de gepubliceerde resultaten van het Salarisonderzoek 2021.

Bron: 2B Connected

De vragenlijst van 2B Connected werd ingevuld door 314 makelaars, actief in zowel woningmakelaardij als – in mindere mate – bedrijfsonroerend goed (BOG). 35% van de responden vindt dat hun salaris onder de normale marktwaarde ligt. Dat is hoog, maar liefst 47% vindt dat hun salaris wél marktconform is.

171 makelaar-professionals (56,25%) ontvingen daarnaast een bonus en 133 makelaar-professionals (43,75%) ontvingen in 2021 geen bonus. De gemiddelde bonus van een makelaar-professional bedroeg in 2021 € 7169,65. Twee extreem hoge bonussen van 170.000,- en 120.000,- euro voor RT-Makelaars (BOG) zijn niet meegenomen in de berekeningen.

Meer dan 40 uur per week

Behalve het primaire salaris heeft 2B Connect ook gevraagd naar andere aspecten, zoals het aantal gewerkte uren. Opvallend is dat maar liefst 19% van de respondenten aangeeft gemiddeld méér dan 40 uur per week te werken, waarvan 11% gemiddeld zelfs meer dan 48 uur per week. Het gemiddelde aantal werkuren per week van een makelaar professional was 38,56 uur.

Bron: 2B Connected

Het grootste deel van de makelaar-professionals zou een overstap naar een andere werkgever over­wegen (51%) voor betere arbeidsvoorwaarden. Ten opzichte van 2020 valt een lichte verschuiving te zien: 5% meer makelaar professionals kiest voor ‘Betere arbeidsvoorwaarden’ als reden.

Bron: 2B Connected

219 makelaar-professionals gaven aan bij welk salaris ze een overstap zouden overwegen. Gemiddeld zouden degenen die voor een hoger salaris zouden willen overstappen dit doen bij 20,42% meer salaris.

Van de deelnemende makelaar-professionals was maar liefst 40% zich aan het voorbereiden om ondernemer/zzp’er te worden. Ten opzichte van 2020 is dat een stijging van (slechts) 5%. Ten opzichte van 2018 echter, toen nog slechts 17% aangaf voor zichzelf te willen beginnen, is dat een zeer forse stijging.

Binnenkort verschijnt in VastgoedActueel magazine een uitgebreidere analyse van de resultaten van het Salarisonderzoek 2021.