schade door zoutwinning
Zoutwinning gebeurt onder andere een paar kilometer voor de kust van Harlingen. - Foto: Canva

Huiseigenaren kunnen sinds 1 november bij de onafhankelijke Commissie Mijnbouwschade schade melden die mogelijk is ontstaan door zoutwinning.

Huiseigenaren met schade door zoutwinning kunnen de procedure doorlopen, maar ook rechtstreeks met de zoutbedrijven een regeling treffen. Dat meldt nu.nl. De Commissie Mijnbouwschade is sinds de zomer van 2020 actief en behandelt ook meldingen over schade als gevolg van olie- en gaswinning.

Schadevergoeding binnen 2 maanden uitbetalen

Na een melding onderzoekt de Commissie Mijnbouwschade de oorzaak en omvang van de schade. Uit dat onderzoek volgt een conceptadvies, waar beide partijen op kunnen reageren. Na de beoordeling brengt de commissie haar definitieve advies uit. Als het bedrijf een schadevergoeding moet betalen en de huiseigenaar die accepteert, dan moet het zoutbedrijf het geld binnen twee maanden uitbetalen.

Direct schade door zoutwinning melden bij zoutwinners blijft mogelijk

Waar zoutwinners Frisia en Nobian actief zijn, voor de kust bij Harlingen en in Twente en Groningen, kunnen gedupeerden zich direct bij de zoutbedrijven melden. Zo kan eventuele schade sneller afgehandeld worden. Huiseigenaren kunnen zich zonder extra kosten laten bijstaan door een procesbegeleider.

Diegenen die hun schade voor 1 november afgehandeld wilden hebben, hadden sinds juni de mogelijkheid om zich rechtstreeks bij een van de zoutbedrijven te melden.

De Commissie Mijnbouwschade houdt zich sinds de oprichting in 2020 vooral bezig met schade als gevolg van de aardbevingen in Groningen.