Sectoren maken plannen voor anderhalvemetereconomie

276
anderhalvemetereconomie

Werkgevers, vakbonden en de overheid werken aan regels om het werk op de langere termijn zo goed mogelijk aan te passen aan de dreiging van het coronavirus. Steeds meer sectoren stellen regels op voor de ‘anderhalvemetereconomie’, zoals die nu voor supermarkten en andere winkels gelden.Voor de bouw geldt sinds kort het ‘Protocol Samen veilig doorwerken’, waarin onder meer geadviseerd wordt zoveel mogelijk alleen te reizen en niet met zijn allen in een busje te gaan zitten.

Het protocol is door brancheverenigingen Bouwend Nederland en Techniek Nederland aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaies (BZK) aangeboden en in het overleg met de Ministers van BZK en Infrastructuur en Waterstaat (I&W) met diverse andere bouwbranches en vakbonden aangevuld en vastgesteld.

Het is belangrijk dat de bouw zoveel mogelijk door kan gaan. Vorige week waarschuwde NVB Bouw dat de productie van nieuwbouwwoningen door de coronacrisis dit jaar waarschijnlijk terug zal lopen.

Kantoren inrichten op de anderhalvemetereconomie

Er wordt ook nagedacht over de manier van werken in de zakelijke dienstverlening, zoals de makelaardij. De vraag is hoe kantoren ingericht kunnen worden op de anderhalvemetereconomie, zodat bijvoorbeeld mensen die nu massaal thuiswerken ook weer een keer naar kantoor kunnen komen.

Werkgevers en vakbonden kijken in overleg met brancheorganisaties en het RIVM naar een langdurig werkbare en effectieve manier om de anderhalvemetereconomie in de praktijk te brengen. Werkgevers kunnen hun zaak anders inrichten en het personeel instructies geven voor een andere manier van werken.

Sectoren voorzichtig weer open

Iedere week komen vakbonden en werkgevers met de verantwoordelijke ministers samen in een coronacrisisberaad. Daar wordt nu ook gekeken op welke manier ze sectoren die helemaal stilliggen voorzichtig weer open zouden kunnen.

De NVM heeft op haar website richtlijnen voor leden voor het kopen, verkopen en taxeren van woningen op veilige afstand. Er mogen bijvoorbeeld niet meer dan twee mensen tegelijk in een woning zijn en mensen blijven niet langer in de woning dan noodzakelijk. Veel bezichtigingen en bijvoorbeeld openhuizendagen vinden al op afstand plaats.