people-1394377_960_720

Met twee seniorenmakelaars wil de gemeente Rotterdam ouderen verleiden om te verhuizen, om doorstroming op de woningmarkt te stimuleren.

Met twee seniorenmakelaars wil de gemeente Rotterdam ouderen verleiden tot verhuizen, om doorstroming op de woningmarkt te stimuleren.

Het is een van de plannen uit het Masterplan ‘Ouder en Wijzer’ van de gemeente, dat de stad leefbaar moet houden voor de groeiende groep oudere inwoners. Als onderdeel van het plan moeten er zogeten ‘ouderenhubs’ komen in de buurt van bestaande zorg- en wooninstellingen, met nieuwe woonvormen tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis in. Zo moeten meer woningen vrijkomen voor de ouderen. Maar ook beoogt het plan de verhuisbereidheid onder ouderen die thuis blijven wonen te vergroten, waardor mer eengezinswoningen vrijkomen voor doorstromers.

Niet verplichten maar verleiden

Samen met de corporaties worden twee seniorenmakelaars ingezet om te helpen bij het vinden van een geschikte woning en ouderen te verleiden om te verhuizen.

„We kunnen niemand verplichten, maar we willen verleiden”, stelt bouwwethouder Bas Kurvers. Als ouderen massaal verhuizen komen woningen vrij voor gezinnen waarmee de gehele markt in beweging komt. „Ouderen blijven groter wonen waar prima een gezin kan wonen. Daar kunnen doorstromers naartoe en dat biedt starters weer ruimte. Dit zet een hele keten op gang.”

Uit cijfers van ’De Grote Omgevingstest Zuid-Holland’ blijkt dat 7.000 inwoners van Zuid-Holland tussen 55 en 75 jaar naar een appartement in een stadswijk willen, 18.000 een appartement in hun huidige woonwijk en 10.000 een appartement of huis in een dorp of op het platteland.

Overschot appartementen zonder lift

Ook bleek dat er een enorm overschot is aan appartementen zonder lift, vooral in de levendige stadswijken. Een beeld dat Kurvers bevestigt. „Vooral in de oude stadswijken en in het centrum zijn veel appartementencomplexen zonder lift.”

Samen met de corporaties wordt gekeken naar praktische oplossingen. Zo is het een oplossing om van bepaalde complexen de appartementen op de begane grond beschikbaar te stellen voor ouderen, denkt Kurvers.

Bron: De Telegraaf