woondeal Arnhem-Nijmegen

Tot 2025 moeten er in de regio Arnhem-Nijmegen 20.000 woningen bij komen. Op de lange termijn zelfs 50.000 tot 60.000. Dat spreken het Rijk, de provincie Gelderland en achttien gemeenten af in de Woondeal Arnhem-Nijmegen.

De afgelopen jaren is de regio als geheel en de steden Arnhem en Nijmegen in het bijzonder, snel gegroeid. Prognoses tot 2030 en 2040 laten zien dat deze groei doorzet en dat de woningtekorten oplopen. Nijmegen is de stad met het op drie na grootste woningtekort. Ook zijn de complexe leefbaarheidsopgaven, de strategische ligging en de groene ambities van de regio mede aanleiding geweest voor het sluiten van de Woondeal Arnhem-Nijmegen.

De deal moet ervoor zorgen dat er sneller en meer betaalbare huur- en koopwoningen worden bijgebouwd. Het versterken van het groene profiel en ook het bereikbaar houden van de regio zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Daarnaast wordt ingezet op het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid.

Zesde Woondeal

De Woondeal Arnhem-Nijmegen is de zesde Woondeal die de minister tekent met een regio waar een forse woningbouwopgave ligt. Ook Groningen, Amsterdam, Utrecht, de Zuidelijke Randstad en Eindhoven kregen een Woondeal.

Het doel van de Woondeal is het bundelen van krachten van verschillende overheidslagen en daarmee structureel verbeteren van de woningbouwproductie, het functioneren van de woningmarkt en de leefbaarheid in deze groene en inclusieve regio. De woonopgaven in de regio kunnen alleen worden gerealiseerd door samenwerking tussen overheden, woningcorporaties en marktpartijen zoals beleggers en (bouw)ontwikkelaars. De Woondeal is het startpunt van een langjarig samenwerkingstraject tussen de partijen.

De Woondeal Arnhem-Nijmegen komt in de plaats van de eerder aangekondigde deal. Die was nog niet uitgewerkt en betrof alleen Nijmegen. De nieuwe Woondeal betreft nadrukkelijk de hele regio.