Starters profiteren nauwelijks van het feit dat meer woningen te koop werden gezet. Dat gaat namelijk vooral om relatief dure woningen. Daar zijn de starters niet actief. Een en ander blijkt uit de twaalf regiorapportages van Dynamis over het derde kwartaal.

Het woningaanbod voor starters neemt amper toe sinds het begin van de coronacrisis. In vier op de vijf gemeenten zijn deze zomer minder woningen met een vraagprijs onder de € 250.000 te koop gezet in vergelijking met vorig jaar. Dat is het meest opvallende feit uit de twaalf regiorapportages Sprekende Cijfers Woningmarkten Q3 2020 die Dynamis vandaag heeft gepubliceerd.

Lees verder onder de afbeelding

Woningmarkt Q3 2020 in cijfers (bron Dynamis)

Meer keuze duurdere woningen

Tegelijkertijd is de keuze voor woningzoekers met een relatief groot budget toegenomen. Dat is gunstig nieuws voor doorstromers. In het merendeel van de onderzochte gemeenten is het aantal aanvragen gestegen voor een woning in de hogere prijsklassen. Het grotere aanbod van dure woningen is vooral te danken aan meer nieuwbouwprojecten.

Zomer 2020 historisch druk

De zomer van 2020 gaat de boeken in als een historisch drukke periode op de woningmarkt. Dat is opvallend, want meestal neemt de dynamiek op de woningmarkt in de zomer af. In maanden juni, juli en augustus wisselden ruim 65.000 woningen van eigenaar. Dat is het hoogste aantal in een kwartaal sinds eind 2017. Deze piek is vooral debet aan het aantal woningverkopen met een vraagprijs hoger dan 450.000 euro. Het aantal verkopen van woningen onder € 250.000 vertoonde een opvallende daling. In vier op de gemeenten was dit aantal lager dan vorig jaar.

Woningaanbod neemt af

Het Nederlandse woningaanbod neemt niet toe. Ondanks dat de aanwas van nieuw aanbod ruim een tiende hoger ligt dan vorig jaar. Er is in sommige regio’s en gemeenten zelfs sprake van een historisch dieptepunt in het aanbod van huizen. Per 1 oktober 2020 staan nog slechts 51 duizend woningen te koop. Dit zijn zevenduizend woningen minder dan drie maanden eerder. Dat betekent bijna een halvering ten opzichte van het aanbodniveau in 2008. De huidige daling wordt veroorzaakt doordat vele woningzoekers direct hun slag slaan in het extra aanbod.

 


KADER

Regionale verschillen in aanbodniveau

Door heel Nederland zetten relatief veel bewoners gedurende de lente- en zomermaanden hun woningen te koop. Maar de aanbodgroei zet in Q3 niet door. Integendeel, het aanbod wordt steeds nijpender voor woningzoekenden, behalve in het dure segment appartementen.

Historisch laag aanbod

Zo boden bewoners van de gemeente Utrecht in de afgelopen drie maanden een kwart meer woningen aan dan een jaar geleden. Maar in de provincie Utrecht bereikt het aantal per 1 oktober 2020 zelfs een historisch dieptepunt. In Limburg is het woningaanbod zelfs met meer dan een derde afgenomen. Per 1 oktober kunnen woningzoekers nog slechts kiezen uit circa 3.350 beschikbare woningen. Ook in Twente staan historisch weinig woningen te koop. In de gehele regio werden per 1 oktober slechts 1750 woningen aangeboden. Dit is maar liefst een daling van 800 woningen ten opzichte van 2019.

Aanbodstijging in Zuid Holland

Toch is niet overal het woningaanbod afgenomen. Voor het tweede kwartaal op rij is het aanbod in Rotterdam toegenomen dankzij nieuwbouw. Zo nam het aanbod in het centrum van Rotterdam toe met liefst 71%. Dat geldt ook voor Dordrecht waar sprake is van een toename van 60%. Ook in Leiden en Delft staan fors meer woningen te koop dan voor de coronacrisis.

Trek uit Randstad zet door

De trek uit de Randstad naar het platteland zet door. In de regio Apeldoorn is één op de 10 kopers afkomstig uit de Randstad. Ook vanuit de steden in deze regio neemt de migratie toe. Zo verhuisden dit jaar maar liefst 67% van de Amsterdammers naar omliggende gemeenten. Ook de provincie Utrecht oefent een aantrekkingskracht uit op de hoofdstedelingen.