bouwvrijstelling
De nieuwe stikstofuitspraak gaat tot vertraging of uitstel leiden bij woningbouwprojecten.

Een coalitie van zestien partijen, waaronder grote steden, doet een oproep aan de onderhandelaars over een nieuw kabinet om zo snel mogelijk de wooncrisis aan te pakken. De steden willen dat er per jaar €1,5 tot 2 miljard extra beschikbaar komt voor woningbouw. Bovendien moeten er in de grotere steden 600.000 woningen bijkomen in de periode tot 2040.

De partijen willen dat het volgende kabinet een doorbraak realiseert en werk maakt van de wooncrisis. In de notitie De stad van de toekomst staat al in de steigers vragen ze om meer geld en minder regels. Ze hebben berekend dat er jaarlijks structureel tussen de €1,5 tot 2 miljard nodig is om het publieke tekort op de woningbouwopgave af te dekken.

Demissionair D66-minister Kajsa Ollongren van Wonen schreef eerder in een brief aan de Tweede Kamer dat woningbouw in de lift zit, maar urgente tekorten blijven. Op Prinsjesdag meldde het kabinet dat €100 miljoen extra beschikbaar komt voor woningbouw. Dat is volgens de coalitie niet genoeg. Ook moeten er sneller nieuwe woningen bijkomen.

Belemmerende wetgeving aanpassen

Naast het beschikbaar stellen van meer geld, zou het kabinet ‘belemmerende wetgeving’ moeten aanpassen. “Verschillende wet- en regelgeving werkt volgens de partijen vertragend op de bouwproductie. Het Rijk zou de mogelijkheden moeten bekijken om vertraging als gevolg van wet- en regelgeving tegen te gaan. Denk aan stikstof, hindercontouren en (capaciteit voor) ruimtelijke procedures”, schrijven ze in de notitie.

Sturen op de woningmarkt

Meer sturing op de woningmarkt is ook noodzakelijk om de wooncrisis op te lossen, stelt de coalitie. Naast versneld bouwen zijn er ook andere mogelijkheden om de woningnood op te lossen. Bijvoorbeeld door de doorstroming op de woningmarkt te versnellen door het voor ’empty nesters’ aantrekkelijker te maken om te verhuizen uit een eengezinswoning.

Een andere manier om te sturen op de doorstroming op de woningmarkt, is het sneller toestaan van het splitsen van woningen. Ook het omzetten van huurwoningen naar koopwoningen is een optie, aldus de opstellers van de notitie.

De zestien ondertekenaars zijn grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, plus provincies en vervoersbedrijven.