Steeds minder nieuwbouw eengezinswoningen verkocht
De keuze voor binnenstedelijk bouwen leidt tot minder eengezinswoningen. Foto: Zancomedia, Pixabay

Het aantal verkochte nieuwbouw eengezinswoningen daalt al sinds 2016 bijna continu. Werden er in het 1e kwartaal van 2016 nog 7.269 nieuwbouw eengezinswoningen verkocht, in het afgelopen kwartaal was dit gedaald tot 5.420.

In dezelfde periode is het aandeel appartementen verdubbeld tot 42% van de verkopen, constateert WoningBouwersNL, belangenbehartiger van de bouwende ontwikkelaars.

“Het lage aanbod van nieuwbouw eengezinswoningen is een direct gevolg van de beleidskeuze om vooral binnenstedelijk te bouwen”, zegt woningmarktonderzoeker Jannes van Loon. “In deze plannen wordt vaak zeer weinig ruimte gemaakt voor ruimere, grondgebonden woningen.

“Woningbouwers willen graag in de behoefte van de markt naar nieuwe, groene, natuurinclusieve wijken voorzien, maar de vergunningen om te ontwikkelen aan de rand van dorpen en steden ontbreken. Terwijl dit soort wijken ook veel beter aansluit op de huidige vraag naar nieuwbouw”, aldus Van Loon.

Opstoppingen

Het totaal aantal verkochte nieuwbouw koopwoningen daalde in het eerste kwartaal van 2022 met 11%. Het gaat om 9.238 woningen. Dit is nog wel 5% hoger dan het langjarig gemiddelde. Die algehele daling wordt veroorzaakt door “allerlei opstoppingen in het vergunningproces, zoals de door-etterende stikstofmalaise en grote capaciteitsproblemen bij gemeenten”, aldus Van Loon.

Aantal inschrijvers verdrievoudigd

De belangstelling onder woningzoekenden is juist ongekend hoog. WoningBouwersNL haalt cijfers aan van Xitres, online dienstverlener voor de vastgoedmarkt, waaruit blijkt dat sinds eind 2019 het aantal inschrijvers op nieuwbouwprojecten bijna verdrievoudigd is: van 83.000 naar 232.000 begin 2022. Dit terwijl het aantal aangeboden projecten juist daalde van 206 naar 173.

Spanningsindicatoren

Op de koopwoningmarkt in het algemeen – nieuwbouw plus bestaande bouw – zijn vraag en aanbod verder uit elkaar gegroeid, constateren ook CBS en Kadaster. Zij deden onderzoek naar spanningsindicatoren in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoek.

In bijna alle gemeenten van Nederland wordt nu overboden bij woningverkoop. De transactieprijzen komen steeds vaker en verder boven de vraagprijzen uit. Lag in 2020 de verkoopprijs van een verkochte woning nog in 38% van de transacties onder de vraagprijs, in 2021 was dit nog maar 20%. Maar liefst 73% van de transactieprijzen lag boven de laatst bekende vraagprijs.

Kortere aanbodtijd

In 2014 stond een verkochte woning nog gemiddeld 10 maanden te koop. Dit is in rap tempo afgenomen. Woningen die in 2021 verkocht zijn, stonden gemiddeld minder dan twee maanden te koop. Rekening houdend met de doorlooptijd tussen een koopovereenkomst en een geregistreerde overdracht bij de notaris, is de aanbodtijd naar een minimum gedaald.

Leeftijd koper

Naast vraag- en aanbodindicatoren zijn de kenmerken van kopers geanalyseerd. Zo is de gemiddelde leeftijd van de huizenkoper sinds de crisis geleidelijk opgelopen; in 2021 is die weer hard gedaald door de wetswijzigingen rond de overdrachtsbelasting. Het aandeel koopstarters is hiermee weer toegenomen.