Aantal studenten opleiding vastgoed en makelaardij groeit

Mensen met een studieschuld zouden volgend jaar meer kunnen lenen dan dit jaar. Dat is mogelijk, omdat de studieschuld minder zwaar meeweegt bij het aanvragen van een hypotheek. Dat adviseert het Nibud in het adviesrapport Financieringslastnormen 2021.

Het Nibud adviseert het ministerie van Binnenlandse Zaken jaarlijks bij de vaststelling van de jaarlijkse hypotheeknormen. Het Nibud berekent zogeheten financieringslastpercentages voor diverse huishoudens. Deze percentages geven aan welk deel van het inkomen er maximaal aan hypotheek kan worden besteed. Deze hypotheeknormen staan tevens aan de basis van de Nationale Hypotheek Garantie. Hypotheekverstrekkers zijn bij wet verplicht deze percentages te hanteren bij het berekenen van hypotheken.

Lees verder onder de afbeelding

Nibud Studentenonderzoek: 1 op de 3 lenende studenten leent om spaarrekening te spekken - Nibud - Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Bron: Nibud

Studieschuld weegt zwaar

VVD en D66 stelden vorig jaar voor om de studieschuld minder zwaar te laten meewegen bij een hypotheekvraag. Dit om vooral starters makkelijker aan een woning te helpen. Daarop stemde minister van Onderwijs Van Engelshoven in met het verzoek en gelastte de Nibud opnieuw naar deze weging te laten kijken. Het Nibud constateerde dat een studieschuld relatief zwaar weegt op de hypotheek. Volgens VVD en D66 is zo’n zware wegingsfactor niet nodig door de lage hypotheekrente en versoepeling van de voorwaarden voor een studielening.

Meer lenen

Als het ministerie van Binnenlandse Zaken het advies van het Nibud overneemt, kunnen mensen met een studieschuld volgend jaar meer lenen dan in 2020. Bij een studieschuld van € 25.000 scheelt dat ongeveer 7.000 à € 8000 euro.

Lees verder onder de afbeelding

Nibud: Loonstijgingen zorgen voor hogere hypotheek in 2020

Bron: Nibud

Verwachte loonstijging

Vrijwel allen huishoudens kunnen in 2021 meer maximale hypotheek aanvragen. Voor volgend jaar verwacht het kabinet een gemiddelde loonstijging van 1,4 procent. Of de lonen daadwerkelijk zullen stijgen hangt af van de economische ontwikkeling. Deze trend is erg onzeker geworden door de ontwikkeling van de coronacrisis.