personeel

In de bouw zijn te weinig arbeidskrachten om 100.000 woningen per jaar te kunnen bouwen. Op dit moment zijn er 7.700 mensen tekort. Naar verwachting loopt dit aantal de komende jaren op tot 20.000. En daar komt zeker tot 2030 geen verandering in.

Dat blijkt uit onderzoek van het vakblad Cobouw. Het kabinet koerst op de bouw van bijna een miljoen woningen in het komende decennium. Om dat te halen, moeten er dit jaar 81.000 huizen bijkomen en vanaf 2024 elk jaar meer dan 100.000. Maar omdat er nu en in de komende jaren te weinig arbeidskrachten zijn, lijkt dat onhaalbaar.

55.000 fte’s in de bouw nodig

Op dit moment telt de bouw een kleine 47.000 werknemers. Om alleen al dit jaar 81.000 woningen te kunnen bouwen, zijn 55.000 fulltime werkende krachten nodig. Als je die lijn doortrekt, zijn voor de bouw van 100.000 huizen zo’n 68.000 werknemers nodig. Het tekort loopt daarmee op tot 20.000, uitgaande van het huidige aantal werkenden in de bouw.

Volgens Cobouw zal door nieuw personeel, zij-instromers en buitenlandse arbeidskrachten het aantal werknemers in de bouw de komende tijd doorgroeien naar een kleine 50.000. Dat is dus echter lang niet genoeg om de bouwambities van het kabinet te kunnen realiseren.

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) liet in een recente Kamerbrief al weten dat een tekort aan personeel een mogelijk knelpunt kan zijn in de bouwdoelstellingen. Exacte aantallen noemde hij daarbij niet. Cobouw achterhaalde deze bij het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV), het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Naast personeelstekort ook te weinig capaciteit en geld

Eerder deze maand zette de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) al vraagtekens bij de haalbaarheid van ruim 100.000 woningen bouwen vanaf 2024. Niet alleen een personeelstekort, maar ook capaciteitsgebrek bij gemeenten zou het plan onhaalbaar maken. Daarnaast zet geldgebrek een rem op de bouwproductie.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de Nationale Woon- en Bouwagenda die minister De Jonge onlangs presenteerde.