studentenwoningen

Het tekort aan studentenwoningen is in één jaar toegenomen met 4.500. Daarmee is het totale tekort opgelopen tot 26.500 studentenwoningen. De steeds hogere toestroom van internationale studenten is de belangrijkste reden voor het toenemend studentenaantal.

Ook het aantal Nederlandse universitaire studenten neemt toe. Die wonen vaker op kamers dan mbo- en hbo-studenten. Dat blijkt uit de vandaag verschenen Landelijke monitor studentenhuisvesting (LMS) 2021 van brancheorganisatie voor sociale studentenhuisvesters Kences.

Lokale afspraken studentenwoningen

Hans Ton, Directeur Wonen bij het Ministerie van BZK, is betrokken bij de studentenhuisvesting. “Het groeiende aantal uitwonende studenten maakt dat er meer inzet nodig is voor de bouw van woningen voor studenten in studentensteden. We werken sinds 2018 samen aan het huidige landelijk Actieplan om de vraag en het aanbod in 2028 in balans te brengen. Die samenwerking heeft ertoe geleid dat er lokale afspraken zijn gemaakt over aantallen toe te voegen studentenwoningen. Daar moeten nu concrete projecten uit voortkomen.”

In collegejaar 2020-2021 stonden er 756.900 studenten (voltijd en duaal) ingeschreven in het hoger onderwijs, waarvan 57% studeert aan een hogeschool. 13% van de studenten heeft een vooropleiding gevolgd en heeft een niet-Nederlandse nationaliteit. De afgelopen acht jaar is het aantal studenten met 26% toegenomen. Vooral het afgelopen collegejaar is de studentenpopulatie sterk gestegen. 51% van alle studenten is uitwonend. Van hen woont 68% in de stad waar ze studeren. Van alle studenten heeft 38% verhuisplannen voor het komende jaar.

Groei vraag fors hoger dan aanbod

In collegejaar 2020-2021 stonden er 756.900 studenten (voltijd en duaal) ingeschreven in het hoger onderwijs. 51% van alle studenten is uitwonend. Van alle studenten heeft 38% verhuisplannen voor het komende jaar. De trendprognose van Kences laat zien dat het aantal uitwonende studenten de komende acht jaar zal toenemen naar 435.600 tot 452.400, een groei van 12 tot 17%. Het aantal uitwonende studenten zal naar verwachting stijgen tot 27.600. Het aantal internationale studenten is het afgelopen jaar, net als de voorgaande zeven jaar, gestegen. De stijging in het laatste jaar bedroeg 10,6% tegenover een jaarlijks gemiddelde van 12,4%.

In de 19 studiesteden groeit het totale verwachte aanbod (structureel + flexibel) aan studentenhuisvesting van 308.200 in collegejaar 2020-2021 naar 326.200 in 2025-2026. Dat komt neer op 18.000 extra woonruimten. De verwachte groei van het aantal uitwonende studenten ligt fors hoger dan de verwachte groei van het aantal woonruimten. Daarmee neemt de naar verwachting de druk op de studentenwoningmarkt de komende vijf jaar toe, schrijft Kences.

Lees ook: ‘Tekort studenkamers zal verdubbelen naar 50.000’