Totaal € 104 miljard aan hypotheken; minister roept op tot digitalisering

220
Totale hypotheekmarkt

Nederlandse huishoudens hebben in 2020 in totaal voor een bedrag van € 104 miljard aan hypotheken afgesloten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Hypotheken Data Netwerk (HDN) van de totale hypotheekmarkt.

Een rentevaste periode van 20 jaar werd met 56% het vaakst gekozen. HDN maakt voor deze data gebruik van een nieuwe methode. Gegevens over hypotheken die via het HDN-platform worden afgesloten, vult HDN voortaan aan met data over afgesloten hypotheken die het niet via haar platform registreert. Dat kan door een nieuwe samenwerking van HDN met ABN AMRO en Rabobank.

Totale hypotheekmarkt

Ongeveer 85% van de hypotheekaanvragen verloopt via het HDN-platform. Dit levert informatie op over de hypotheekmarkt die HDN beschikbaar stelt aan haar partners via de HDN-Index. Deze index is nu uitgebreid met informatie over het totaal aantal gepasseerde hypotheken van het directe kanaal van zowel ABN AMRO als de Rabobank, waardoor HDN inzicht in de totale hypotheekmarkt kan bieden.

Minister roept op tot meer digitalisering

Demissionair minister Ollongren doet een oproep aan partijen om om digitalisering van het hypotheekproces te verbeteren. Dit schrijft zij in de Kamerbrief naar aanleiding van gesprekken die zij voerde met partijen binnen het platform hypotheken. Daarnaast maakt ze zich sterk voor de positie van starters.

“Ik doe een oproep aan partijen om starters beter te informeren over hun financieringsmogelijkheden. Verder vraag ik om de bestaande mogelijkheden voor maatwerk zo goed mogelijk te benutten. Op het gebied van digitalisering vraag ik partijen vooral om actief aan de slag te gaan met het verantwoord delen van informatie tussen kredietverstrekkers en hypotheekadviseurs. Hiermee wordt het voor mensen met een bestaande hypotheek sneller en eenvoudiger om door hun adviseur geholpen te worden”, aldus minister Ollongren tegen het platform.

In het platform hypotheken werken Rijk, kredietverstrekkers, toezichthouder, consumentenorganisaties en brancheorganisaties sinds 2017 samen bij de aanpak van knelpunten op de hypotheekmarkt.

Totaalvolume hypotheken 2020/21. Bron: HDN

Al €18 miljard aan hypotheken in 2021

Voor de eerste twee maanden van 2021 ziet HDN een passeervolume van ruim € 18 miljard. Dat ligt aanzienlijk hoger dan in 2020. Vanwege de vrijstelling van de overdrachtsbelasting voor jonge kopers stelden consumenten tot 30 jaar hun passering eind 2020 uit; het percentage passeringen in januari lag in deze groep 156% hoger dan in december 2020 (7.853 tegenover 3.067). De verandering in de regels voor overdrachtsbelasting leidde er ook toe dat starters die een duurdere woning kopen de overdracht juist naar voren halen: vanaf 1 april worden woningen duurder dan €400.000 niet vrijgesteld van overdrachtsbelasting.