f1c4dafe9b2166c170d3410acf419ec3_L

De Monitor Koopwoningmarkt van het vierde kwartaal 2013 schetst een beeld van een aanhoudend herstel van de hypothekenmarkt en de markt van bestaande koopwoningen. Dit blijkt uit de vierde editie Kwartaalrapportage Monitor Koopwoningen van Expertisecentrum Woningwaarde van het OTB, onderdeel van de TU Delft.

De Monitor Koopwoningmarkt van het vierde kwartaal 2013 schetst een beeld van een aanhoudend herstel van de hypothekenmarkt en de markt van bestaande koopwoningen. Dit blijkt uit de vierde editie Kwartaalrapportage Monitor Koopwoningen van Expertisecentrum Woningwaarde van het OTB, onderdeel van de TU Delft.

De aantallen nieuwe hypotheken en transacties laten voor het derde opeenvolgende kwartaal een stijgende lijn zien. Daarnaast zijn zowel de verkoopprijs als de Prijsindex Bestaande Koopwoningen nu al drie maanden min of meer stabiel. Dit alles maakt het vierde kwartaal van 2013 tot het beste laatste kwartaal van de afgelopen vijf à zes jaar. Alle signalen wijzen er op dat het eerste kwartaal van 2014 ook wel eens het beste eerste kwartaal van de afgelopen jaren kan worden. In het vervolg van deze rapportage wordt nader op de recente ontwikkelingen ingegaan.

Dynamiek op de markt neemt weer iets toe

In het vierde kwartaal van 2014 zijn door de NVM-makelaars (met een marktaandeel van circa 70%) ruim 27.000 koopwoningen verkocht en zijn door het Kadaster bijna 36.000 transacties geregistreerd. Dat zijn kwartaalcijfers, zoals we die in de afgelopen vijf jaar niet meer konden optekenen. De stijging ten opzichte van het vorige kwartaal is ook niet geheel vanuit het seizoeneffect te verklaren. Het broze eerste herstel, zoals in de vorige Monitor Koopwoningen gemeld, lijkt zich dus voort te zetten.

Koopprijsontwikkeling markeert een nieuwe fase van herstel

In de laatste drie maanden van 2013 laten de verkoopprijzen een zekere stabilisatie zien. In bepaalde woningmarktgebieden, met name in de steden, is zelfs een lichte stijging van de verkoopprijzen gerealiseerd. Zoals in de vorige Monitor Koopwoningen aangegeven, betekent een dergelijke stabilisering van de prijzen dat het herstel van de koopwoningmarkt in een nieuwe fase lijkt beland.

Vertrouwen onder consumenten blijft stijgen

Toenemende verkopen en stabiliserende verkoopprijzen dragen bij aan een oplopend consumentenvertrouwen in de koopwoningmarkt, zo blijkt uit de Eigen Huis Marktindicator. Zeker zo belangrijk is echter het fors gestegen vertrouwen in de economie in de maanden december 2013 en januari 2014. De basis voor een aantrekkende koopwoningmarkt wordt op deze manier steeds sterker.

Monitor Koopwoningmarkt

De Monitor Koopwoningmarkt is het resultaat van een samenwerking tussen Bureau Kredietregistratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Hypotheken Data Netwerk. Nederlandse Vereniging van Makelaars, Vereniging Eigen Huis en Waarborgfonds Eigen Woning en wordt gepubliceerd door het Expertisecentrum Woningwaarde van het OTB, TU Delft. Deze totaalindicator geeft in één oogopslag de stemming op de huizenmarkt weer. Daarmee proberen de TU Delften RTL Z helderheid te verschaffen voor consumenten én deskundigen die nu maandelijks te maken hebben met een grote hoeveelheid aan deelcijfers.